شاخص یاب

دلار / بولبوا پاناما

  • نرخ فعلی:1.0214
  • بالاترین قیمت روز:1.0214
  • پایین ترین قیمت روز:0.9735
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9735
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۲۷:۳۹
  • نرخ روز گذشته:1.0214
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / بولبوا پاناما در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / بولبوا پاناما در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.0214 ریال15:27:39
0.9735 ریال13:12:30
نظرات