دلار / بولبوا پاناما

  • نرخ فعلی:1.0222
  • بالاترین قیمت روز:1.0222
  • پایین ترین قیمت روز:1.0222
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.0222
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۰۱:۴۷
  • نرخ روز گذشته:1.0203
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.19%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0019

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.0222 ریال5:01:47
نظرات