شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دلار نیوزیلند

  • نرخ فعلی:1.5623
  • بالاترین قیمت روز:1.5623
  • پایین ترین قیمت روز:1.5581
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.5603
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۱۵:۱۶
  • نرخ روز گذشته:1.5598
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0025

نمودار کندل استیک دلار / دلار نیوزیلند در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار نیوزیلند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.5623 ریال3:15:16
1.5623 ریال3:15:15
1.5618 ریال3:13:03
1.562 ریال3:11:04
1.5623 ریال3:09:12
1.5618 ریال3:07:04
1.562 ریال3:05:04
1.5623 ریال2:59:04
1.562 ریال2:57:11
1.5623 ریال2:55:06
1.5623 ریال2:55:05
1.562 ریال2:47:04
1.5615 ریال2:43:04
1.562 ریال2:37:05
1.5618 ریال2:35:04
1.562 ریال2:25:04
1.5615 ریال2:13:04
1.5618 ریال2:11:03
1.5615 ریال2:07:04
1.561 ریال2:05:04
1.5613 ریال2:03:11
1.5601 ریال2:01:04
1.5603 ریال1:59:04
1.5601 ریال1:57:13
1.561 ریال1:55:04
1.5601 ریال1:41:04
1.561 ریال1:33:14
1.5608 ریال1:27:14
1.5601 ریال1:25:05
1.5601 ریال1:25:04
1.561 ریال1:23:03
1.5601 ریال1:21:11
1.561 ریال1:17:04
1.5601 ریال1:15:14
1.5601 ریال1:15:14
1.561 ریال1:09:11
1.5601 ریال1:07:04
1.561 ریال0:57:12
1.5608 ریال0:55:04
1.561 ریال0:51:12
1.5601 ریال0:49:04
1.5598 ریال0:47:04
1.5608 ریال0:43:04
1.5605 ریال0:41:04
1.5603 ریال0:35:04
1.5593 ریال0:33:12
1.5603 ریال0:30:16
1.5601 ریال0:19:03
1.5593 ریال0:17:03
1.5591 ریال0:15:12
1.5591 ریال0:15:12
1.5608 ریال0:13:04
1.5581 ریال0:11:03
1.5598 ریال0:09:11
1.5603 ریال0:05:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات