شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دلار نیوزیلند

  • نرخ فعلی:1.5288
  • بالاترین قیمت روز:1.5293
  • پایین ترین قیمت روز:1.527
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.5277
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۹:۰۴
  • نرخ روز گذشته:1.5274
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0014

نمودار کندل استیک دلار / دلار نیوزیلند در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار نیوزیلند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.5288 ریال4:39:04
1.5286 ریال4:36:04
1.5279 ریال4:35:15
1.5279 ریال4:35:14
1.5284 ریال4:33:04
1.5286 ریال4:29:04
1.5279 ریال4:28:13
1.5286 ریال4:27:04
1.5281 ریال4:25:05
1.5281 ریال4:25:05
1.5284 ریال4:23:03
1.5281 ریال4:22:05
1.5279 ریال4:21:13
1.5284 ریال4:19:04
1.5281 ریال4:15:05
1.5281 ریال4:15:05
1.5286 ریال4:14:13
1.5284 ریال4:11:04
1.5288 ریال4:08:04
1.5286 ریال4:07:13
1.5288 ریال4:05:04
1.5291 ریال4:03:04
1.5286 ریال4:00:21
1.5286 ریال4:00:21
1.5291 ریال3:57:04
1.5286 ریال3:53:04
1.5288 ریال3:50:06
1.5288 ریال3:50:06
1.5286 ریال3:49:13
1.5281 ریال3:47:04
1.5284 ریال3:45:05
1.5284 ریال3:45:05
1.5288 ریال3:43:04
1.5286 ریال3:42:13
1.5281 ریال3:41:04
1.5286 ریال3:39:04
1.5288 ریال3:36:05
1.5281 ریال3:35:15
1.5281 ریال3:35:14
1.5284 ریال3:33:04
1.5288 ریال3:29:04
1.5281 ریال3:28:13
1.5288 ریال3:25:05
1.5288 ریال3:25:05
1.5281 ریال3:23:04
1.5286 ریال3:22:04
1.5281 ریال3:21:13
1.5288 ریال3:19:04
1.5286 ریال3:15:06
1.5286 ریال3:15:05
1.5293 ریال3:14:13
1.5286 ریال3:13:04
1.5288 ریال3:11:04
1.5286 ریال3:08:05
1.5293 ریال3:07:13
1.5286 ریال3:01:05
1.5293 ریال3:00:19
1.5293 ریال3:00:18
1.5288 ریال2:57:04
1.5293 ریال2:55:04
1.5288 ریال2:51:03
1.5286 ریال2:50:06
1.5286 ریال2:50:05
1.5288 ریال2:47:04
1.5291 ریال2:43:04
1.5288 ریال2:42:12
1.5291 ریال2:39:04
1.5288 ریال2:37:04
1.5291 ریال2:36:04
1.5284 ریال2:33:04
1.5288 ریال2:31:05
1.5286 ریال2:29:04
1.5284 ریال2:28:14
1.5286 ریال2:22:04
1.5284 ریال2:15:06
1.5284 ریال2:15:06
1.5281 ریال2:09:04
1.5279 ریال2:08:04
1.5281 ریال2:07:13
1.5279 ریال2:05:04
1.5281 ریال2:00:22
1.5281 ریال2:00:21
1.5284 ریال1:57:04
1.5281 ریال1:56:13
1.5284 ریال1:53:04
1.5286 ریال1:51:04
1.5284 ریال1:50:08
1.5284 ریال1:50:07
1.5277 ریال1:49:14
1.5284 ریال1:47:04
1.5279 ریال1:43:04
1.5277 ریال1:37:04
1.5281 ریال1:36:04
1.5279 ریال1:35:14
1.5279 ریال1:35:13
1.5284 ریال1:33:04
1.5286 ریال1:31:04
1.5279 ریال1:28:14
1.5277 ریال1:25:05
1.5277 ریال1:25:04
1.5279 ریال1:19:04
1.5281 ریال1:17:04
1.5279 ریال1:15:05
1.5279 ریال1:15:05
1.527 ریال1:14:12
1.5274 ریال1:11:03
1.5277 ریال1:09:03
1.5274 ریال1:08:04
1.527 ریال1:07:13
1.5277 ریال1:05:05
1.5272 ریال1:01:05
1.527 ریال1:00:20
1.527 ریال1:00:19
1.5272 ریال0:59:04
1.527 ریال0:53:04
1.5272 ریال0:51:04
1.527 ریال0:50:06
1.527 ریال0:50:06
1.5277 ریال0:49:13
1.5274 ریال0:47:04
1.5272 ریال0:43:05
1.5277 ریال0:41:04
1.5279 ریال0:36:04
1.5274 ریال0:35:13
1.5274 ریال0:35:13
1.5277 ریال0:33:05
1.5279 ریال0:29:04
1.5274 ریال0:28:13
1.5277 ریال0:27:04
1.5281 ریال0:25:04
1.5279 ریال0:23:04
1.5274 ریال0:21:13
1.5277 ریال0:17:03
1.5279 ریال0:15:06
1.5279 ریال0:15:06
1.5272 ریال0:14:13
1.5279 ریال0:13:04
1.5272 ریال0:11:04
1.5277 ریال0:09:03
1.5272 ریال0:05:05
1.5272 ریال0:05:05
1.5277 ریال0:04:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات