شاخص یاب

دلار / دلار نیوزیلند

  • نرخ فعلی:1.4765
  • بالاترین قیمت روز:1.4778
  • پایین ترین قیمت روز:1.4763
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.4778
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۵۸:۱۵
  • نرخ روز گذشته:1.4771
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0006

نمودار کندل استیک دلار / دلار نیوزیلند در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار نیوزیلند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.4765 ریال0:58:15
1.4767 ریال0:57:27
1.4763 ریال0:55:09
1.4763 ریال0:54:24
1.4763 ریال0:53:18
1.4764 ریال0:51:32
1.4764 ریال0:50:00
1.4765 ریال0:48:59
1.4767 ریال0:48:07
1.4767 ریال0:47:04
1.4765 ریال0:46:11
1.4769 ریال0:44:13
1.4769 ریال0:43:12
1.4766 ریال0:42:26
1.4765 ریال0:41:15
1.4769 ریال0:40:21
1.4769 ریال0:39:38
1.4772 ریال0:38:36
1.4773 ریال0:37:39
1.4773 ریال0:36:51
1.4771 ریال0:34:00
1.4773 ریال0:29:12
1.4773 ریال0:28:05
1.4772 ریال0:27:19
1.4772 ریال0:26:06
1.4773 ریال0:25:11
1.4773 ریال0:24:23
1.4773 ریال0:23:20
1.4772 ریال0:22:20
1.4772 ریال0:21:31
1.4769 ریال0:20:06
1.4769 ریال0:19:16
1.4768 ریال0:18:33
1.4768 ریال0:17:27
1.4767 ریال0:16:22
1.4769 ریال0:15:31
1.4773 ریال0:12:44
1.4769 ریال0:09:01
1.4769 ریال0:08:18
1.4769 ریال0:07:48
1.4771 ریال0:06:48
1.4771 ریال0:05:39
1.4771 ریال0:05:37
1.4778 ریال0:03:42
نظرات