شاخص یاب

دلار / دلار نیوزیلند

  • نرخ فعلی:1.4549
  • بالاترین قیمت روز:1.4549
  • پایین ترین قیمت روز:1.4529
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.4535
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۱:۰۹
  • نرخ روز گذشته:1.4536
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0013

نمودار کندل استیک دلار / دلار نیوزیلند در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار نیوزیلند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.4549 ریال1:31:09
1.4547 ریال1:30:14
1.4543 ریال1:28:07
1.4544 ریال1:27:11
1.4539 ریال1:26:08
1.4537 ریال1:25:09
1.4543 ریال1:24:12
1.454 ریال1:23:08
1.4537 ریال1:20:09
1.4535 ریال1:19:08
1.4538 ریال1:18:11
1.4539 ریال1:16:08
1.4542 ریال1:14:08
1.4541 ریال1:12:11
1.4537 ریال1:11:07
1.4538 ریال1:10:10
1.4537 ریال1:09:10
1.4536 ریال1:08:09
1.4537 ریال1:06:10
1.4535 ریال1:03:10
1.4537 ریال0:59:07
1.4539 ریال0:58:08
1.4537 ریال0:53:08
1.4535 ریال0:43:08
1.4533 ریال0:41:07
1.4539 ریال0:40:10
1.4532 ریال0:39:09
1.4537 ریال0:38:08
1.4539 ریال0:37:08
1.4532 ریال0:36:10
1.4537 ریال0:35:08
1.4533 ریال0:34:07
1.4535 ریال0:32:07
1.4533 ریال0:29:08
1.4535 ریال0:28:07
1.4533 ریال0:21:10
1.4529 ریال0:20:09
1.4533 ریال0:19:08
1.4529 ریال0:18:09
1.453 ریال0:16:08
1.4531 ریال0:13:08
1.4533 ریال0:12:11
1.4532 ریال0:09:10
1.4535 ریال0:08:08
1.4533 ریال0:06:10
1.4535 ریال0:03:12
نظرات