شاخص یاب

دلار / نایرا نیجریه

  • نرخ فعلی:360.97
  • بالاترین قیمت روز:361.74
  • پایین ترین قیمت روز:360.97
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.77
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:361.74
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۳۸:۱۰
  • نرخ روز گذشته:362.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.42%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.53

نمودار کندل استیک دلار / نایرا نیجریه در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / نایرا نیجریه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
360.97 ریال3:38:10
361.74 ریال3:32:11
نظرات