دلار / نایرا نیجریه

  • نرخ فعلی:360
  • بالاترین قیمت روز:360
  • پایین ترین قیمت روز:358
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:358
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۱۴:۰۵
  • نرخ روز گذشته:360
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
360 ریال1:14:05
358 ریال0:08:07
نظرات