شاخص یاب

دلار / نایرا نیجریه

  • نرخ فعلی:362.5
  • بالاترین قیمت روز:363.05
  • پایین ترین قیمت روز:357
  • بیشترین مقدار نوسان روز:5.22
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:357
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۰۹:۱۱
  • نرخ روز گذشته:358
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.26%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:4.5

نمودار کندل استیک دلار / نایرا نیجریه در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / نایرا نیجریه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
362.5 ریال19:09:11
363.05 ریال15:36:10
362.22 ریال4:32:09
357 ریال4:25:09
362 ریال4:24:11
357 ریال4:23:08
362 ریال4:22:08
357 ریال3:40:09
362 ریال3:39:10
357 ریال3:32:08
362 ریال3:31:08
357 ریال3:13:08
362 ریال3:12:11
357 ریال3:09:11
362 ریال3:08:08
357 ریال3:01:10
362 ریال3:00:16
357 ریال2:55:09
362 ریال2:54:11
357 ریال2:16:09
362 ریال2:15:12
357 ریال2:09:10
362 ریال2:08:07
357 ریال1:58:08
362 ریال1:57:10
357 ریال1:47:08
نظرات