شاخص یاب

دلار / دلار نامبیا

  • نرخ فعلی:14.26
  • بالاترین قیمت روز:14.26
  • پایین ترین قیمت روز:14.26
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:14.26
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۵۳:۲۵
  • نرخ روز گذشته:14.41
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.15

نمودار کندل استیک دلار / دلار نامبیا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار نامبیا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14.26 ریال0:53:25
14.26 ریال0:52:26
نظرات