شاخص یاب

دلار / دلار نامبیا

  • نرخ فعلی:13.58
  • بالاترین قیمت روز:13.62
  • پایین ترین قیمت روز:13.58
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:13.59
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۲۵:۲۳
  • نرخ روز گذشته:13.6378
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.43%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0578

نمودار کندل استیک دلار / دلار نامبیا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار نامبیا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
13.58 ریال18:25:23
13.58 ریال18:24:16
13.62 ریال12:49:30
13.62 ریال12:48:24
13.59 ریال1:32:50
13.59 ریال1:31:31
نظرات