شاخص یاب

دلار / دلار نامبیا

  • نرخ فعلی:14.36
  • بالاترین قیمت روز:14.36
  • پایین ترین قیمت روز:14.33
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.07%
  • نرخ بازگشایی بازار:14.33
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۱۳:۱۶
  • نرخ روز گذشته:14.35
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.01

نمودار کندل استیک دلار / دلار نامبیا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار نامبیا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14.36 ریال19:13:16
14.35 ریال16:23:16
14.33 ریال11:47:16
نظرات