شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دلار نامبیا

  • نرخ فعلی:14.831
  • بالاترین قیمت روز:14.851
  • پایین ترین قیمت روز:14.831
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.12%
  • نرخ بازگشایی بازار:14.848
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۲۹:۰۵
  • نرخ روز گذشته:14.851
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.02

نمودار کندل استیک دلار / دلار نامبیا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار نامبیا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14.831 ریال2:29:05
14.841 ریال2:27:06
14.832 ریال2:26:04
14.831 ریال2:23:04
14.836 ریال2:21:07
14.831 ریال2:19:04
14.836 ریال2:15:08
14.836 ریال2:15:07
14.831 ریال2:13:04
14.832 ریال2:09:07
14.836 ریال2:07:04
14.831 ریال2:06:07
14.836 ریال2:03:06
14.832 ریال1:59:04
14.831 ریال1:57:07
14.832 ریال1:55:04
14.836 ریال1:51:07
14.831 ریال1:49:04
14.836 ریال1:47:04
14.85 ریال1:44:04
14.844 ریال1:41:04
14.851 ریال1:39:07
14.845 ریال1:37:04
14.849 ریال1:35:05
14.849 ریال1:35:05
14.845 ریال1:33:07
14.844 ریال1:29:04
14.845 ریال1:27:08
14.85 ریال1:24:07
14.844 ریال1:19:04
14.85 ریال1:17:04
14.845 ریال1:13:04
14.848 ریال1:11:04
14.85 ریال1:09:08
14.846 ریال1:06:06
14.849 ریال1:03:06
14.832 ریال0:59:04
14.835 ریال0:47:04
14.831 ریال0:45:08
14.831 ریال0:45:07
14.835 ریال0:43:04
14.833 ریال0:41:05
14.834 ریال0:39:07
14.831 ریال0:35:04
14.835 ریال0:33:07
14.831 ریال0:31:05
14.836 ریال0:29:04
14.842 ریال0:27:06
14.835 ریال0:25:05
14.835 ریال0:25:04
14.842 ریال0:23:05
14.837 ریال0:21:07
14.836 ریال0:17:04
14.84 ریال0:15:08
14.84 ریال0:15:07
14.842 ریال0:13:04
14.836 ریال0:11:04
14.838 ریال0:09:07
14.843 ریال0:07:04
14.846 ریال0:05:05
14.846 ریال0:05:05
14.848 ریال0:03:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات