شاخص یاب

دلار / اوگویا موریتانا

  • نرخ فعلی:353
  • بالاترین قیمت روز:353
  • پایین ترین قیمت روز:352
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:352
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۴۴:۱۴
  • نرخ روز گذشته:353
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / اوگویا موریتانا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / اوگویا موریتانا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
353 ریال11:44:14
352 ریال11:43:14
353 ریال11:00:25
352 ریال10:59:12
353 ریال9:16:12
352 ریال9:15:16
353 ریال8:07:12
352 ریال8:06:14
353 ریال7:14:11
352 ریال7:13:11
353 ریال6:39:12
352 ریال6:38:10
353 ریال5:48:13
352 ریال5:47:11
353 ریال5:39:14
352 ریال5:38:10
353 ریال5:29:10
352 ریال5:28:11
353 ریال5:15:15
352 ریال5:14:10
353 ریال4:13:09
352 ریال4:11:10
353 ریال1:59:08
352 ریال1:58:09
353 ریال0:29:08
352 ریال0:28:07
نظرات