شاخص یاب

دلار / اوگویا موریتانا

  • نرخ فعلی:361
  • بالاترین قیمت روز:362
  • پایین ترین قیمت روز:361
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:362
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۵۲:۱۴
  • نرخ روز گذشته:361
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / اوگویا موریتانا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / اوگویا موریتانا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
361 ریال11:52:14
362 ریال11:51:17
361 ریال11:44:14
362 ریال11:43:14
361 ریال11:00:25
362 ریال10:59:12
361 ریال9:16:12
362 ریال9:15:16
361 ریال8:07:12
362 ریال8:06:14
361 ریال7:14:11
362 ریال7:13:11
361 ریال6:39:12
362 ریال6:38:10
361 ریال5:48:13
362 ریال5:47:10
361 ریال5:39:14
362 ریال5:38:10
361 ریال5:29:10
362 ریال5:28:11
361 ریال5:15:15
362 ریال5:14:10
361 ریال4:13:09
362 ریال4:11:10
361 ریال1:59:08
362 ریال1:58:09
361 ریال0:29:08
362 ریال0:28:07
نظرات