شاخص یاب

دلار / کیات میانمار

  • نرخ فعلی:1586.5
  • بالاترین قیمت روز:1586.5
  • پایین ترین قیمت روز:1579.4
  • بیشترین مقدار نوسان روز:7.1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,579.4
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۳:۱۷
  • نرخ روز گذشته:1,586.4
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.1

نمودار کندل استیک دلار / کیات میانمار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کیات میانمار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,586.5 ریال15:33:17
1,579.4 ریال4:32:10
نظرات