دلار / کیات میانمار

  • نرخ فعلی:1336.2
  • بالاترین قیمت روز:1336.2
  • پایین ترین قیمت روز:1333.3
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.9
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,333.3
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۳:۲۱
  • نرخ روز گذشته:1,334.4
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.8

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,336.2 ریال4:33:21
1,333.3 ریال1:32:21
نظرات