شاخص یاب

دلار / دینار مقدونیه

  • نرخ فعلی:52.285
  • بالاترین قیمت روز:52.429
  • پایین ترین قیمت روز:52.275
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.15
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:52.429
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۰۵:۳۲
  • نرخ روز گذشته:52.391
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.2%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.106

نمودار کندل استیک دلار / دینار مقدونیه در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار مقدونیه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
52.285 ریال11:05:32
52.285 ریال11:04:31
52.285 ریال11:03:52
52.275 ریال10:44:10
52.275 ریال10:43:09
52.429 ریال4:35:54
52.429 ریال4:34:49
نظرات