شاخص یاب

دلار / دینار مقدونیه

  • نرخ فعلی:51.968
  • بالاترین قیمت روز:52.005
  • پایین ترین قیمت روز:51.934
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:51.98
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۰۳:۱۴
  • نرخ روز گذشته:51.985
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.017

نمودار کندل استیک دلار / دینار مقدونیه در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار مقدونیه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
51.968 ریال9:03:14
51.951 ریال8:40:14
51.99 ریال8:18:14
51.936 ریال7:54:14
51.99 ریال7:34:11
51.98 ریال7:11:11
51.985 ریال6:31:11
52.005 ریال6:09:13
51.967 ریال5:46:11
52 ریال5:26:11
51.974 ریال5:04:10
52.005 ریال4:43:10
51.962 ریال4:21:12
51.952 ریال3:58:09
51.962 ریال3:35:11
51.968 ریال3:32:11
51.995 ریال3:14:10
51.953 ریال2:53:09
51.943 ریال2:32:09
51.94 ریال2:11:08
51.934 ریال1:46:09
51.98 ریال1:24:11
51.957 ریال0:41:08
51.948 ریال0:19:07
51.98 ریال0:03:11
نظرات