دلار / دینار لیبی

  • نرخ فعلی:1.3305
  • بالاترین قیمت روز:1.35
  • پایین ترین قیمت روز:1.3305
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.34
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۳:۰۷
  • نرخ روز گذشته:1.35
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.47%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0195

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.3305 ریال4:33:07
1.35 ریال1:14:05
1.34 ریال0:08:07
نظرات