کالایاب
شاخص یاب

دلار / لسوتو لوتی

  • نرخ فعلی:13.9338
  • بالاترین قیمت روز:13.9338
  • پایین ترین قیمت روز:13.905
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:13.9163
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۱:۰۴
  • نرخ روز گذشته:13.9197
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0141

نمودار کندل استیک دلار / لسوتو لوتی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لسوتو لوتی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
13.9338 ریال1:31:04
13.93 ریال1:29:04
13.9213 ریال1:25:04
13.9163 ریال1:21:05
13.9138 ریال1:09:05
13.9125 ریال1:03:04
13.905 ریال1:01:04
13.91 ریال0:59:04
13.9113 ریال0:57:05
13.9138 ریال0:51:05
13.9125 ریال0:49:03
13.91 ریال0:37:03
13.9113 ریال0:35:05
13.91 ریال0:33:05
13.9083 ریال0:31:04
13.9087 ریال0:27:05
13.9097 ریال0:25:04
13.9088 ریال0:17:04
13.9175 ریال0:15:06
13.92 ریال0:13:03
13.9125 ریال0:11:04
13.9163 ریال0:09:05
13.9238 ریال0:07:04
13.915 ریال0:05:04
13.9163 ریال0:03:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات