شاخص یاب

دلار / پوند لبنان

  • نرخ فعلی:1556.2
  • بالاترین قیمت روز:1556.2
  • پایین ترین قیمت روز:1516
  • بیشترین مقدار نوسان روز:40.2
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,516
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۴۲:۵۰
  • نرخ روز گذشته:1,518.3
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.5%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:37.9

نمودار کندل استیک دلار / پوند لبنان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پوند لبنان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,556.2 ریال4:42:50
1,556.2 ریال4:42:09
1,556.2 ریال4:41:43
1,556.2 ریال4:40:57
1,516 ریال0:44:24
1,516 ریال0:43:29
1,516 ریال0:42:34
نظرات