شاخص یاب

دلار / پوند لبنان

  • نرخ فعلی:1538.7
  • بالاترین قیمت روز:1538.7
  • پایین ترین قیمت روز:1516
  • بیشترین مقدار نوسان روز:22.7
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,516
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۵:۴۰
  • نرخ روز گذشته:1,520.7
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:18

نمودار کندل استیک دلار / پوند لبنان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پوند لبنان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,538.7 ریال4:35:40
1,538.7 ریال4:34:32
1,516 ریال1:32:50
1,516 ریال1:31:31
نظرات