USD/LBP - دلار آمریکا / پوند لبنان

  • نرخ فعلی:1549.3
  • بالاترین قیمت روز:1549.3
  • پایین ترین قیمت روز:1549.3
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1,549.3
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲:۱۰
  • نرخ روز گذشته:1,514
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.33%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:35.3

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,549.3 ریال2:10:22
نظرات