دلار / پوند لبنان

  • نرخ فعلی:1555.3
  • بالاترین قیمت روز:1555.3
  • پایین ترین قیمت روز:1516
  • بیشترین مقدار نوسان روز:39.3
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,516
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۲:۴۳
  • نرخ روز گذشته:1,520.4
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.3%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:34.9

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,555.3 ریال4:32:43
1,516 ریال0:10:43
نظرات