USD/KZT Ask

  • نرخ فعلی:333.99
  • بالاترین قیمت روز:336.47
  • پایین ترین قیمت روز:333.86
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.57
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.74%
  • نرخ بازگشایی بازار:336.26
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۷
  • نرخ روز گذشته:333.51
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.48

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
333.99 ریال15:37:53
336.47 ریال14:55:49
333.9 ریال14:41:02
333.92 ریال13:41:01
333.86 ریال12:41:08
336.39 ریال3:34:48
336.26 ریال1:10:39
نظرات