دلار / تنگ قزاقستان

  • نرخ فعلی:331.81
  • بالاترین قیمت روز:331.81
  • پایین ترین قیمت روز:331.08
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.73
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:331.08
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۳:۲۱
  • نرخ روز گذشته:329.32
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.76%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.49

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
331.81 ریال4:33:21
331.08 ریال1:32:21
نظرات