شاخص یاب

دلار / تنگ قزاقستان

  • نرخ فعلی:359.7
  • بالاترین قیمت روز:359.71
  • پایین ترین قیمت روز:357.66
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:357.66
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۳۲:۱۱
  • نرخ روز گذشته:359.71
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.01

نمودار کندل استیک دلار / تنگ قزاقستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / تنگ قزاقستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
359.7 ریال3:32:11
359.71 ریال2:45:12
357.66 ریال2:44:09
359.71 ریال2:18:11
357.66 ریال2:17:08
359.71 ریال0:56:08
357.66 ریال0:55:08
نظرات