دلار / تنگ قزاقستان

  • سکه فروشان مجاز321.24
  • بالاترین قیمت روز:324.5
  • پایین ترین قیمت روز:321.23
  • بیشترین مقدار نوسان روز:3.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:324.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۳۱:۲۹
  • نرخ روز گذشته:323.43
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.68%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.19

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
321.24 ریال16:31:29
321.23 ریال15:49:25
321.49 ریال11:01:40
324.5 ریال4:37:49
نظرات