شاخص یاب

دلار / ون کره جنوبی

  • نرخ فعلی:1113.5
  • بالاترین قیمت روز:1118.18
  • پایین ترین قیمت روز:1112.4
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.23
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.1%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,116.86
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۵۱:۱۷
  • نرخ روز گذشته:1,116.59
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.28%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:3.09