دلار / ون کره جنوبی

  • سکه فروشان مجاز1072.56
  • بالاترین قیمت روز:1074.45
  • پایین ترین قیمت روز:1070.86
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.73
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.18%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,072.84
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۲۵:۳۶
  • نرخ روز گذشته:1,073.02
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.46

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,072.56 ریال20:25:36
1,072.57 ریال20:19:57
1,072.59 ریال20:07:19
1,073.1 ریال20:01:27
1,072.6 ریال19:55:35
1,072.58 ریال19:43:56
1,071.54 ریال19:31:57
1,072.16 ریال19:25:26
1,072.22 ریال19:19:32
1,072.11 ریال19:07:27
1,072.1 ریال19:01:54
1,072.21 ریال18:56:17
1,072.11 ریال18:49:30
1,072.61 ریال18:43:42
1,072.07 ریال18:37:59
1,072.51 ریال18:25:20
1,072.46 ریال18:13:29
1,072.5 ریال18:07:29
1,071.94 ریال17:49:37
1,072.82 ریال17:37:32
1,072.25 ریال17:31:59
1,072.26 ریال17:25:38
1,072.81 ریال17:19:44
1,073.08 ریال17:13:56
1,072.62 ریال17:01:29
1,072.56 ریال16:55:56
1,073.13 ریال16:43:32
1,073.14 ریال16:37:48
1,073.22 ریال16:31:28
1,073.28 ریال16:19:16
1,073.6 ریال16:13:15
1,073.37 ریال16:07:52
1,074.3 ریال16:01:42
1,074.33 ریال15:49:24
1,073.81 ریال15:37:41
1,073.96 ریال15:31:30
1,073.92 ریال15:13:25
1,073.99 ریال15:07:44
1,074 ریال14:55:58
1,073.97 ریال14:43:25
1,073.95 ریال14:37:49
1,073.59 ریال14:31:30
1,074.01 ریال14:13:43
1,073.51 ریال14:07:42
1,073.55 ریال13:55:47
1,073.51 ریال13:49:27
1,074.02 ریال13:43:19
1,073.48 ریال13:37:08
1,073.52 ریال13:31:37
1,073.47 ریال13:19:17
1,073.5 ریال13:13:57
1,073.35 ریال13:01:30
1,073.53 ریال12:49:19
1,073.13 ریال12:43:29
1,073.07 ریال12:37:42
1,073.08 ریال12:25:41
1,073.02 ریال12:19:16
1,073.19 ریال12:13:22
1,073.32 ریال12:07:20
1,073.4 ریال12:01:46
1,072.91 ریال11:55:49
1,072.04 ریال11:49:46
1,072.78 ریال11:43:22
1,072.91 ریال11:37:53
1,072.39 ریال11:31:43
1,072.2 ریال11:19:20
1,072.22 ریال11:01:40
1,072.6 ریال10:55:56
1,072.61 ریال