شاخص یاب

دلار / ون کره جنوبی

  • نرخ فعلی:1122.11
  • بالاترین قیمت روز:1124.7
  • پایین ترین قیمت روز:1118.13
  • بیشترین مقدار نوسان روز:6.24
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.22%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,120.77
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۲۴:۱۲
  • نرخ روز گذشته:1,120.9
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.21