شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دینار اردن

  • نرخ فعلی:0.708
  • بالاترین قیمت روز:0.7083
  • پایین ترین قیمت روز:0.708
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7082
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۳۶:۲۳
  • نرخ روز گذشته:0.708
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / دینار اردن در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار اردن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.708 ریال16:36:23
0.7083 ریال16:35:36
0.7083 ریال16:35:35
0.708 ریال16:34:22
0.7083 ریال16:28:30
0.708 ریال16:25:28
0.708 ریال16:25:28
0.7083 ریال16:15:25
0.7083 ریال16:15:24
0.708 ریال16:14:32
0.7083 ریال16:08:20
0.708 ریال16:07:34
0.7083 ریال16:01:30
0.708 ریال16:00:55
0.708 ریال16:00:53
0.7083 ریال15:57:20
0.708 ریال15:56:30
0.7083 ریال15:37:22
0.708 ریال15:36:18
0.7083 ریال15:35:33
0.7083 ریال15:35:33
0.708 ریال15:34:22
0.7083 ریال15:25:25
0.7083 ریال15:25:24
0.708 ریال15:22:22
0.7083 ریال14:50:32
0.7083 ریال14:50:32
0.708 ریال14:49:32
0.7083 ریال14:43:22
0.708 ریال14:42:30
0.7083 ریال14:07:29
0.708 ریال14:04:20
0.7083 ریال12:37:06
0.708 ریال12:36:06
0.7083 ریال12:35:25
0.7083 ریال12:35:25
0.708 ریال12:34:06
0.7083 ریال12:25:10
0.7083 ریال12:25:09
0.708 ریال12:22:06
0.7083 ریال12:15:08
0.7083 ریال12:15:08
0.7082 ریال12:14:20
0.7083 ریال12:13:06
0.708 ریال12:10:10
0.708 ریال12:10:08
0.7082 ریال11:46:06
0.708 ریال11:43:07
0.7082 ریال11:36:05
0.7083 ریال11:35:22
0.7083 ریال11:35:22
0.7082 ریال11:34:06
0.708 ریال11:31:08
0.7082 ریال11:29:06
0.7083 ریال11:19:06
0.708 ریال11:16:06
0.7083 ریال11:15:08
0.7083 ریال11:15:07
0.7082 ریال11:14:17
0.7083 ریال11:08:06
0.7082 ریال11:07:20
0.7083 ریال11:04:07
0.708 ریال11:01:10
0.7082 ریال11:00:32
0.7082 ریال11:00:32
0.708 ریال10:57:06
0.7082 ریال10:56:15
0.708 ریال10:50:09
0.708 ریال10:50:08
0.7082 ریال10:49:15
0.708 ریال10:43:05
0.7082 ریال10:42:15
0.708 ریال10:36:05
0.7082 ریال10:35:17
0.7082 ریال10:35:16
0.708 ریال10:29:04
0.7082 ریال10:28:16
0.708 ریال10:22:04
0.7082 ریال10:21:14
0.708 ریال10:15:06
0.708 ریال10:15:05
0.7082 ریال10:14:14
0.708 ریال10:08:05
0.7082 ریال10:07:15
0.708 ریال10:01:06
0.7082 ریال10:00:22
0.7082 ریال10:00:21
0.708 ریال9:57:04
0.7082 ریال9:56:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات