شاخص یاب

دلار / دینار اردن

  • نرخ فعلی:0.7065
  • بالاترین قیمت روز:0.7075
  • پایین ترین قیمت روز:0.7065
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7065
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۴۳:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.707
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار کندل استیک دلار / دینار اردن در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار اردن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7065 ریال17:43:08
0.7067 ریال15:57:11
0.7065 ریال14:06:11
0.7067 ریال13:43:08
0.7072 ریال13:22:08
0.7065 ریال13:00:19
0.7067 ریال12:18:12
0.7075 ریال12:16:08
0.707 ریال12:15:13
0.7075 ریال11:53:08
0.707 ریال11:29:09
0.7065 ریال11:28:08
0.707 ریال2:29:08
0.7065 ریال2:28:08
0.707 ریال1:51:11
0.7065 ریال1:50:10
0.707 ریال1:47:08
0.7065 ریال1:46:08
0.707 ریال1:04:07
0.7065 ریال1:03:10
0.707 ریال0:57:10
0.7065 ریال0:56:07
0.707 ریال0:16:08
0.7065 ریال0:15:12
نظرات