شاخص یاب

دلار / دینار اردن

  • نرخ فعلی:0.707
  • بالاترین قیمت روز:0.7078
  • پایین ترین قیمت روز:0.7065
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7078
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۳۶:۱۸
  • نرخ روز گذشته:0.707
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / دینار اردن در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار اردن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.707 ریال10:36:18
0.7065 ریال10:35:14
0.707 ریال10:33:17
0.7072 ریال10:09:15
0.707 ریال9:03:14
0.7072 ریال8:40:14
0.707 ریال7:34:11
0.7078 ریال6:09:13
0.707 ریال5:46:11
0.7078 ریال5:26:10
0.707 ریال5:04:09
0.7078 ریال4:43:10
نظرات