شاخص یاب

دلار / روپیه هند

  • نرخ فعلی:68.74
  • بالاترین قیمت روز:68.743
  • پایین ترین قیمت روز:68.73
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:68.733
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۰۵:۳۶
  • نرخ روز گذشته:68.73
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.01

نمودار کندل استیک دلار / روپیه هند در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / روپیه هند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
68.74 ریال6:05:36
68.74 ریال6:03:34
68.74 ریال6:02:21
68.73 ریال1:32:46
68.73 ریال1:31:47
68.73 ریال1:30:49
68.74 ریال1:28:28
68.73 ریال1:05:29
68.73 ریال1:04:37
68.733 ریال1:04:03
68.733 ریال1:02:47
68.732 ریال1:01:46
68.732 ریال1:00:48
68.73 ریال0:59:31
68.73 ریال0:58:27
68.73 ریال0:57:31
68.738 ریال0:55:19
68.743 ریال0:54:28
68.73 ریال0:11:39
68.73 ریال0:10:49
68.73 ریال0:09:55
68.733 ریال0:08:11
68.733 ریال0:07:54
68.733 ریال0:06:50
نظرات