شاخص یاب

دلار / گورده هایتی

  • نرخ فعلی:65.603
  • بالاترین قیمت روز:65.603
  • پایین ترین قیمت روز:65.603
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:65.603
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۵:۵۴
  • نرخ روز گذشته:65.884
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.43%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.281

نمودار کندل استیک دلار / گورده هایتی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / گورده هایتی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
65.603 ریال4:35:54
65.603 ریال4:34:49
نظرات