شاخص یاب

دلار / گورده هایتی

  • نرخ فعلی:68.593
  • بالاترین قیمت روز:68.593
  • پایین ترین قیمت روز:68.58
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:68.58
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۹:۲۷
  • نرخ روز گذشته:68.529
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.064

نمودار کندل استیک دلار / گورده هایتی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / گورده هایتی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
68.593 ریال15:39:27
68.58 ریال4:32:14
نظرات