دلار / گورده هایتی

  • نرخ فعلی:63.644
  • بالاترین قیمت روز:63.644
  • پایین ترین قیمت روز:63.507
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.14
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:63.507
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۳:۲۱
  • نرخ روز گذشته:63.561
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.083

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
63.644 ریال4:33:21
63.507 ریال1:32:21
نظرات