شاخص یاب

دلار / گورده هایتی

  • نرخ فعلی:67.053
  • بالاترین قیمت روز:67.053
  • پایین ترین قیمت روز:67.053
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:67.053
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۵:۴۱
  • نرخ روز گذشته:67.455
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.6%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.402

نمودار کندل استیک دلار / گورده هایتی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / گورده هایتی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
67.053 ریال4:35:41
67.053 ریال4:34:32
نظرات