شاخص یاب

دلار / گورده هایتی

  • نرخ فعلی:67.787
  • بالاترین قیمت روز:67.787
  • پایین ترین قیمت روز:67.787
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:67.787
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۴۲:۵۰
  • نرخ روز گذشته:67.435
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.52%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.352

نمودار کندل استیک دلار / گورده هایتی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / گورده هایتی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
67.787 ریال4:42:50
67.787 ریال4:42:09
67.787 ریال4:41:43
67.787 ریال4:40:57
نظرات