USD/HTG - دلار آمریکا / گورده هایتی

  • نرخ فعلی:64.332
  • بالاترین قیمت روز:64.359
  • پایین ترین قیمت روز:64.095
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.26
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:64.095
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۱۴
  • نرخ روز گذشته:64.078
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.4%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.254

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
64.332 ریال11:14:26
64.359 ریال10:47:50
64.353 ریال4:35:50
64.095 ریال1:35:50
نظرات