دلار / گورده هایتی

  • نرخ فعلی:66.127
  • بالاترین قیمت روز:66.127
  • پایین ترین قیمت روز:66.127
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:66.127
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۲:۴۳
  • نرخ روز گذشته:65.738
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.59%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.389

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
66.127 ریال4:32:43
نظرات