شاخص یاب

دلار / دلار هنگ کنگ

  • نرخ فعلی:7.8163
  • بالاترین قیمت روز:7.8163
  • پایین ترین قیمت روز:7.8119
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:7.8122
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۲:۱۰
  • نرخ روز گذشته:7.8119
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0044

نمودار کندل استیک دلار / دلار هنگ کنگ در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار هنگ کنگ در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.8163 ریال1:32:10
7.8157 ریال1:31:09
7.8161 ریال1:30:15
7.8128 ریال1:24:12
7.8126 ریال1:23:09
7.8128 ریال1:20:11
7.8127 ریال1:15:13
7.8126 ریال1:13:09
7.8125 ریال1:05:10
7.8122 ریال1:03:12
7.8121 ریال1:01:10
7.8122 ریال0:59:09
7.8121 ریال0:52:08
7.8122 ریال0:51:11
7.8121 ریال0:44:08
7.8122 ریال0:37:08
7.812 ریال0:36:10
7.8119 ریال0:35:09
7.812 ریال0:11:09
7.8119 ریال0:04:09
7.8122 ریال0:03:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات