دلار / دلار هنگ کنگ

  • نرخ فعلی:7.847
  • بالاترین قیمت روز:7.847
  • پایین ترین قیمت روز:7.8449
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:-
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱ اردیبهشت
  • نرخ روز گذشته:7.847
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0