شاخص یاب

دلار / دلار هنگ کنگ

  • نرخ فعلی:7.8516
  • بالاترین قیمت روز:7.8521
  • پایین ترین قیمت روز:7.8509
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:7.8513
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۱۱:۱۴
  • نرخ روز گذشته:7.8511
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار کندل استیک دلار / دلار هنگ کنگ در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار هنگ کنگ در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.8516 ریال6:11:14
7.8516 ریال6:09:16
7.8516 ریال6:08:26
7.8516 ریال6:07:44
7.8511 ریال5:13:55
7.8511 ریال5:12:55
7.8512 ریال4:56:13
7.8512 ریال4:55:15
7.8512 ریال4:54:34
7.8512 ریال4:53:24
7.8513 ریال4:49:12
7.8513 ریال4:48:21
7.8513 ریال4:47:16
7.8512 ریال4:43:37
7.8512 ریال4:42:08
7.8512 ریال4:41:43
7.8512 ریال4:40:57
7.8513 ریال4:39:33
7.8513 ریال4:37:28
7.8512 ریال4:36:05
7.8512 ریال4:34:56
7.8512 ریال4:33:55
7.8513 ریال4:31:52
7.8513 ریال4:30:52
7.851 ریال4:28:40
7.851 ریال4:27:42
7.8509 ریال4:19:42
7.8509 ریال4:18:44
7.8521 ریال4:04:51
7.8521 ریال4:03:51
7.8521 ریال4:03:06
7.8512 ریال3:52:49
7.8512 ریال3:51:47
7.8512 ریال3:50:56
7.8514 ریال3:26:10
7.8514 ریال3:25:14
7.8513 ریال3:11:30
7.8513 ریال3:10:32
7.8513 ریال3:09:40
7.8512 ریال2:50:09
7.8512 ریال2:49:02
7.8511 ریال2:46:58
7.8511 ریال2:46:01
7.8511 ریال2:45:13
7.8513 ریال1:20:24
7.8513 ریال1:19:24
7.8512 ریال1:17:25
7.8512 ریال1:16:28
7.8512 ریال1:15:40
7.8512 ریال1:14:31
7.8513 ریال1:12:47
7.8513 ریال1:11:47
7.8513 ریال1:10:55
7.8512 ریال0:56:22
7.8512 ریال0:55:23
7.8513 ریال0:07:51
7.8513 ریال0:06:14
7.8513 ریال0:05:09
7.8513 ریال0:04:48
نظرات