شاخص یاب

دلار / دینار الجزایر

  • نرخ فعلی:118.59
  • بالاترین قیمت روز:118.7
  • پایین ترین قیمت روز:118.12
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.24
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:118.39
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۴۳:۰۸
  • نرخ روز گذشته:118.41
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.15%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.18

نمودار کندل استیک دلار / دینار الجزایر در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار الجزایر در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
118.59 ریال17:43:08
118.58 ریال17:37:08
118.56 ریال17:23:08
118.54 ریال17:17:07
118.3 ریال17:08:08
118.54 ریال17:02:09
118.55 ریال16:37:08
118.54 ریال16:17:08
118.7 ریال15:57:11
118.5 ریال15:37:07
118.49 ریال14:57:11
118.44 ریال14:52:08
118.39 ریال14:34:08
118.58 ریال14:33:10
118.39 ریال13:37:08
118.38 ریال13:22:08
118.39 ریال13:17:08
118.4 ریال13:00:19
118.26 ریال12:57:10
118.12 ریال12:47:08
118.32 ریال12:38:08
118.31 ریال12:18:12
118.3 ریال11:53:09
118.12 ریال11:17:08
118.14 ریال11:10:11
118.15 ریال10:57:12
118.33 ریال10:49:09
118.14 ریال10:37:08
118.34 ریال10:03:11
118.42 ریال9:42:12
118.34 ریال9:21:11
118.41 ریال9:01:11
118.42 ریال8:41:09
118.36 ریال8:19:09
118.42 ریال7:56:09
118.32 ریال7:36:12
118.4 ریال6:50:11
118.35 ریال6:29:03
118.42 ریال6:06:12
118.35 ریال5:45:13
118.36 ریال5:24:12
118.43 ریال5:04:08
118.41 ریال4:43:08
118.35 ریال4:32:09
118.41 ریال4:22:08
118.4 ریال4:01:09
118.41 ریال3:38:07
118.39 ریال2:51:11
118.41 ریال2:31:09
118.4 ریال2:06:11
118.49 ریال1:44:07
118.3 ریال1:41:07
118.41 ریال1:22:07
118.34 ریال0:59:08
118.49 ریال0:37:08
118.39 ریال0:14:07
نظرات