دلار / دینار الجزایر

  • سکه فروشان مجاز114.398
  • بالاترین قیمت روز:115.34
  • پایین ترین قیمت روز:114.398
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.94
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:114.573
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۰۷:۵۶
  • نرخ روز گذشته:114.571
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.15%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.173

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
114.398 ریال16:07:56
115.34 ریال16:02:03
114.495 ریال15:25:59
114.436 ریال15:01:53
114.451 ریال14:50:11
114.442 ریال14:37:49
114.432 ریال14:19:52
114.438 ریال13:56:06
114.459 ریال13:49:53
114.463 ریال13:14:05
114.457 ریال13:02:22
114.448 ریال12:49:36
114.735 ریال12:25:52
114.692 ریال11:31:56
114.607 ریال11:01:59
114.605 ریال10:49:36
114.65 ریال4:55:33
114.573 ریال0:37:35
نظرات