کالایاب
شاخص یاب

دلار / دینار الجزایر

  • نرخ فعلی:119.672
  • بالاترین قیمت روز:120.14
  • پایین ترین قیمت روز:119.67
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.43
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.36%
  • نرخ بازگشایی بازار:120.14
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۲۱:۱۴
  • نرخ روز گذشته:120.038
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.31%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.366

نمودار کندل استیک دلار / دینار الجزایر در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار الجزایر در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
119.672 ریال14:21:14
119.768 ریال14:15:13
120.1 ریال14:00:18
119.67 ریال13:39:13
119.803 ریال13:37:10
119.676 ریال13:33:12
119.813 ریال13:30:16
120.13 ریال13:15:14
120.039 ریال12:40:13
120.11 ریال12:37:12
119.823 ریال12:34:11
119.83 ریال12:30:17
119.834 ریال12:27:13
119.823 ریال12:15:14
119.82 ریال12:12:12
120.039 ریال12:06:11
120.04 ریال11:45:14
120.1 ریال11:36:13
120.09 ریال11:34:10
120.04 ریال11:21:14
120.041 ریال11:12:13
119.805 ریال11:00:19
119.813 ریال10:48:13
120.09 ریال10:45:14
120.038 ریال10:30:17
120.13 ریال10:06:14
120.039 ریال9:54:13
119.836 ریال9:37:12
120.038 ریال9:30:17
120.14 ریال9:24:13
119.838 ریال9:21:13
120.038 ریال9:15:15
120.14 ریال9:00:19
119.841 ریال8:54:13
120.038 ریال8:37:10
119.839 ریال8:30:17
119.838 ریال8:15:15
119.853 ریال7:45:14
120.038 ریال7:36:13
120.14 ریال7:31:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات