شاخص یاب

دلار / دینار الجزایر

  • نرخ فعلی:117.87
  • بالاترین قیمت روز:118.21
  • پایین ترین قیمت روز:117.75
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.29
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:117.75
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۴۸:۱۷
  • نرخ روز گذشته:118.2
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.28%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.33

نمودار کندل استیک دلار / دینار الجزایر در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار الجزایر در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
117.87 ریال12:48:17
117.79 ریال12:28:14
117.81 ریال12:17:14
117.8 ریال12:04:14
117.86 ریال11:57:17
117.94 ریال11:37:13
117.88 ریال11:20:17
117.8 ریال11:17:13
117.87 ریال10:57:16
117.8 ریال10:56:14
117.78 ریال10:37:13
117.85 ریال10:33:17
118.14 ریال10:09:15
118.13 ریال9:47:12
118.15 ریال9:27:15
117.99 ریال9:04:12
118.06 ریال9:03:14
117.97 ریال8:40:14
118.13 ریال8:18:14
118 ریال7:55:12
117.97 ریال7:34:11
118.05 ریال7:11:11
118.06 ریال6:51:14
117.93 ریال6:31:11
118.11 ریال6:09:13
118.21 ریال5:45:17
118 ریال5:26:11
118.14 ریال5:04:10
117.99 ریال4:43:10
118.06 ریال4:21:12
118.11 ریال3:58:09
118.21 ریال3:35:11
118 ریال3:32:11
118.06 ریال3:14:10
118.2 ریال2:53:09
118.19 ریال2:32:09
118.12 ریال2:11:08
118.19 ریال1:46:09
118.06 ریال1:32:09
117.98 ریال1:24:11
117.97 ریال1:03:11
117.99 ریال0:41:08
117.75 ریال0:03:11
نظرات