دلار / پزو کلمبیا

  • نرخ فعلی:2833
  • بالاترین قیمت روز:2881
  • پایین ترین قیمت روز:2833
  • بیشترین مقدار نوسان روز:42.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,881
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۷:۱۸
  • نرخ روز گذشته:2,895.14
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.19%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:62.14

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,833 ریال15:37:18
2,875.5 ریال11:51:15
2,869.6 ریال4:34:09
2,876 ریال0:33:13
2,881 ریال0:08:07
نظرات