شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / یوان چین

  • نرخ فعلی:7.0349
  • بالاترین قیمت روز:7.038
  • پایین ترین قیمت روز:7.0302
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:7.0302
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۴۵:۱۳
  • نرخ روز گذشته:7.0169
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.26%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.018

نمودار کندل استیک دلار / یوان چین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / یوان چین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.0349 ریال7:45:13
7.0349 ریال7:45:12
7.0347 ریال7:43:04
7.0346 ریال7:41:03
7.0348 ریال7:37:04
7.0351 ریال7:35:05
7.0351 ریال7:35:04
7.0352 ریال7:33:16
7.0353 ریال7:31:05
7.0358 ریال7:29:04
7.0353 ریال7:25:04
7.0355 ریال7:23:04
7.0354 ریال7:21:12
7.0351 ریال7:19:04
7.0349 ریال7:17:03
7.0345 ریال7:15:17
7.0345 ریال7:15:17
7.0341 ریال7:13:04
7.0345 ریال7:11:04
7.0342 ریال7:09:13
7.0347 ریال7:05:05
7.0347 ریال7:05:05
7.0351 ریال7:03:10
7.0357 ریال7:01:05
7.0359 ریال6:59:03
7.0361 ریال6:57:11
7.0357 ریال6:55:05
7.0352 ریال6:53:03
7.035 ریال6:51:12
7.0353 ریال6:49:04
7.0343 ریال6:47:04
7.0344 ریال6:45:14
7.0344 ریال6:45:13
7.0346 ریال6:43:03
7.0345 ریال6:41:04
7.035 ریال6:39:12
7.0351 ریال6:37:04
7.0353 ریال6:33:15
7.0349 ریال6:31:29
7.0343 ریال6:27:13
7.0345 ریال6:25:06
7.0345 ریال6:25:05
7.0343 ریال6:23:03
7.0347 ریال6:21:14
7.0346 ریال6:17:04
7.0348 ریال6:15:18
7.0348 ریال6:15:18
7.0351 ریال6:13:04
7.0355 ریال6:11:05
7.0352 ریال6:09:15
7.0351 ریال6:07:04
7.0347 ریال6:05:05
7.0347 ریال6:05:04
7.0354 ریال6:03:11
7.0355 ریال6:01:06
7.0363 ریال5:59:04
7.0362 ریال5:57:12
7.0357 ریال5:55:06
7.0357 ریال5:55:06
7.0351 ریال5:53:04
7.036 ریال5:52:04
7.0363 ریال5:49:04
7.0362 ریال5:47:04
7.036 ریال5:45:15
7.036 ریال5:45:14
7.0364 ریال5:43:04
7.0362 ریال5:41:06
7.0373 ریال5:39:12
7.0371 ریال5:37:04
7.0364 ریال5:35:05
7.0364 ریال5:35:05
7.0366 ریال5:33:16
7.038 ریال5:31:05
7.0373 ریال5:27:12
7.0375 ریال5:25:06
7.0375 ریال5:25:06
7.0371 ریال5:15:20
7.0371 ریال5:15:19
7.0352 ریال4:54:14
7.0302 ریال3:54:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات