شاخص یاب

دلار / پزو شیلی

  • نرخ فعلی:638.8
  • بالاترین قیمت روز:638.8
  • پایین ترین قیمت روز:637.19
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.61
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:637.19
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۲۷:۳۹
  • نرخ روز گذشته:638.8
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / پزو شیلی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزو شیلی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
638.8 ریال15:27:39
637.19 ریال13:12:32
نظرات