دلار / پوله بوتسوانا

  • نرخ فعلی:10.144
  • بالاترین قیمت روز:10.144
  • پایین ترین قیمت روز:10.144
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:10.144
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۴:۰۹
  • نرخ روز گذشته:10.0931
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.5%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0509

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
10.144 ریال4:34:09
نظرات