شاخص یاب

دلار / پوله بوتسوانا

  • نرخ فعلی:10.907
  • بالاترین قیمت روز:10.918
  • پایین ترین قیمت روز:10.87
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.1%
  • نرخ بازگشایی بازار:10.87
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۴:۱۵
  • نرخ روز گذشته:10.918
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.011

نمودار کندل استیک دلار / پوله بوتسوانا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پوله بوتسوانا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
10.907 ریال15:34:15
10.918 ریال10:57:16
10.87 ریال4:32:10
نظرات