دلار / پوله بوتسوانا

  • سکه فروشان مجاز9.7474
  • بالاترین قیمت روز:9.7638
  • پایین ترین قیمت روز:9.6764
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.09
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.72%
  • نرخ بازگشایی بازار:9.7638
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۳۱:۲۸
  • نرخ روز گذشته:9.7338
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0136

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9.7474 ریال16:31:28
9.6764 ریال15:49:25
9.6778 ریال11:01:40
9.7638 ریال4:37:49
نظرات