دلار / لو بلغارستان

  • نرخ فعلی:1.6702
  • بالاترین قیمت روز:1.6702
  • پایین ترین قیمت روز:1.6645
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.667
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۴۰:۱۳
  • نرخ روز گذشته:1.6707
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.6702 ریال8:40:13
1.6659 ریال7:57:06
1.6698 ریال7:37:13
1.6701 ریال7:15:06
1.6699 ریال6:49:12
1.67 ریال6:33:08
1.6658 ریال6:07:11
1.6653 ریال5:46:17
1.6684 ریال5:24:04
1.6687 ریال5:04:11
1.6693 ریال4:43:11
1.6651 ریال4:33:07
1.6691 ریال4:22:10
1.6683 ریال4:01:14
1.668 ریال3:38:06
1.6645 ریال3:15:07
1.6648 ریال2:51:07
1.6683 ریال2:31:14
1.6688 ریال2:06:05
1.6689 ریال1:43:11
1.6691 ریال1:22:12
1.6689 ریال1:14:04
1.6693 ریال0:38:07
1.667 ریال0:14:07
نظرات