کالایاب
شاخص یاب

دلار / لو بلغارستان

  • نرخ فعلی:1.7487
  • بالاترین قیمت روز:1.7498
  • پایین ترین قیمت روز:1.7462
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.7495
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۰:۱۶
  • نرخ روز گذشته:1.7492
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار کندل استیک دلار / لو بلغارستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لو بلغارستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.7487 ریال13:30:16
1.749 ریال13:15:14
1.7483 ریال12:40:13
1.7481 ریال12:37:11
1.7487 ریال12:34:11
1.7485 ریال12:30:17
1.7488 ریال12:27:14
1.748 ریال12:15:14
1.7478 ریال12:12:12
1.7483 ریال12:06:11
1.747 ریال11:45:15
1.7476 ریال11:36:13
1.7473 ریال11:34:10
1.7469 ریال11:21:14
1.7462 ریال11:12:14
1.7465 ریال11:00:19
1.7472 ریال10:48:13
1.7475 ریال10:45:14
1.7495 ریال10:36:13
1.7494 ریال10:33:13
1.7492 ریال10:30:17
1.749 ریال10:06:14
1.7495 ریال9:54:13
1.7494 ریال9:34:10
1.7498 ریال9:30:18
1.7494 ریال9:24:13
1.7495 ریال9:21:14
1.7498 ریال9:15:15
1.7494 ریال9:00:20
1.7498 ریال8:51:13
1.7495 ریال8:39:14
1.7498 ریال8:37:10
1.7495 ریال8:34:10
1.7498 ریال8:30:17
1.7495 ریال8:15:15
1.7494 ریال7:45:15
1.7497 ریال7:34:10
1.7495 ریال7:31:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات