دلار / لو بلغارستان

  • سکه فروشان مجاز1.5946
  • بالاترین قیمت روز:1.6046
  • پایین ترین قیمت روز:1.5917
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.6014
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۰۷:۵۶
  • نرخ روز گذشته:1.6016
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.44%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.007

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.5946 ریال16:07:56
1.5917 ریال16:02:03
1.5919 ریال15:43:59
1.5923 ریال15:37:52
1.5961 ریال15:25:58
1.596 ریال15:01:53
1.5961 ریال14:56:13
1.5958 ریال14:50:11
1.5947 ریال14:37:49
1.5948 ریال14:32:28
1.5942 ریال14:19:52
1.5947 ریال13:56:06
1.5944 ریال13:49:53
1.5958 ریال13:26:03
1.5953 ریال13:14:05
1.5954 ریال13:02:22
1.5961 ریال12:49:36
1.5992 ریال12:25:52
1.6039 ریال11:31:56
1.6046 ریال11:01:59
1.6044 ریال10:49:36
1.602 ریال4:55:32
1.6014 ریال0:37:35
نظرات