USD/BGN Ask

  • نرخ فعلی:1.6708
  • بالاترین قیمت روز:1.6708
  • پایین ترین قیمت روز:1.6708
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:-
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰:۳۲
  • نرخ روز گذشته:1.6709
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار تحولات شاخص در روز گذشته

جدول نرخ های امروز

زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.
نظرات