USD/BBD Ask

  • نرخ فعلی:2.0446
  • بالاترین قیمت روز:2.0457
  • پایین ترین قیمت روز:2.0446
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:2.045
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۵۵
  • نرخ روز گذشته:2.044
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0006

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.0446 ریال14:55:49
2.0457 ریال3:34:48
2.045 ریال1:10:39
نظرات