دلار / آنتیل گیلدر هلند

  • سکه فروشان مجاز1.8203
  • بالاترین قیمت روز:1.8341
  • پایین ترین قیمت روز:1.8203
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.8341
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۰۲:۰۳
  • نرخ روز گذشته:1.8263
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.33%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.006

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.8203 ریال16:02:03
1.8341 ریال4:55:32
نظرات