USD/ANG Ask

  • نرخ فعلی:1.8211
  • بالاترین قیمت روز:1.8211
  • پایین ترین قیمت روز:1.8211
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.8211
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱:۱۰
  • نرخ روز گذشته:1.8278
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.37%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0067

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.8211 ریال1:10:41
نظرات