شاخص یاب

دلار / درام ارمنستان

  • نرخ فعلی:459.06
  • بالاترین قیمت روز:459.06
  • پایین ترین قیمت روز:458.46
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.6
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:458.46
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۶:۱۰
  • نرخ روز گذشته:485.09
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:5.67%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:26.03

نمودار کندل استیک دلار / درام ارمنستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / درام ارمنستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
459.06 ریال15:36:10
458.46 ریال4:32:09
نظرات