شاخص یاب

دلار / درام ارمنستان

  • نرخ فعلی:455.65
  • بالاترین قیمت روز:455.65
  • پایین ترین قیمت روز:455.65
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:455.65
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۳۲:۱۱
  • نرخ روز گذشته:481.66
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:5.71%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:26.01

نمودار کندل استیک دلار / درام ارمنستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / درام ارمنستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
455.65 ریال3:32:11
نظرات