شاخص یاب

دلار / لک آلبانی

  • نرخ فعلی:112.98
  • بالاترین قیمت روز:112.98
  • پایین ترین قیمت روز:111.3
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.68
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:111.3
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۴۳:۳۷
  • نرخ روز گذشته:111.37
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.45%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.61

نمودار کندل استیک دلار / لک آلبانی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لک آلبانی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
112.98 ریال4:43:37
112.98 ریال4:42:09
112.98 ریال4:41:43
112.98 ریال4:40:57
111.3 ریال1:02:40
111.3 ریال1:01:34
111.3 ریال1:00:34
نظرات