شاخص یاب

دلار / لک آلبانی

  • نرخ فعلی:109.2
  • بالاترین قیمت روز:111.13
  • پایین ترین قیمت روز:109.18
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.75
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.16%
  • نرخ بازگشایی بازار:111.13
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۲۷:۲۱
  • نرخ روز گذشته:109.45
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.23%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.25

نمودار کندل استیک دلار / لک آلبانی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لک آلبانی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
109.2 ریال19:27:21
109.18 ریال19:03:18
109.31 ریال18:38:15
109.42 ریال18:16:15
109.45 ریال17:53:15
109.35 ریال17:29:14
109.26 ریال17:07:15
109.38 ریال16:46:16
109.31 ریال16:25:17
109.45 ریال16:23:16
109.3 ریال16:04:17
109.23 ریال15:43:16
109.35 ریال15:20:18
109.4 ریال14:39:18
109.25 ریال13:54:19
109.23 ریال13:32:17
109.28 ریال13:08:15
109.35 ریال12:46:15
109.33 ریال12:25:17
109.45 ریال12:03:20
109.3 ریال11:41:16
109.33 ریال11:20:18
109.69 ریال10:56:15
109.38 ریال10:35:16
111.13 ریال3:32:10
نظرات