شاخص یاب

دلار / لک آلبانی

  • نرخ فعلی:110.98
  • بالاترین قیمت روز:110.98
  • پایین ترین قیمت روز:109.4
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.58
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:109.4
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۴:۳۲
  • نرخ روز گذشته:109.3
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.54%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.68

نمودار کندل استیک دلار / لک آلبانی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لک آلبانی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
110.98 ریال4:34:32
109.4 ریال1:43:22
109.4 ریال1:42:28
نظرات