دلار / لک آلبانی

  • نرخ فعلی:108.68
  • بالاترین قیمت روز:108.68
  • پایین ترین قیمت روز:107.16
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.52
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:107.16
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۲:۴۳
  • نرخ روز گذشته:107.07
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.5%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.61

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
108.68 ریال4:32:43
107.16 ریال0:43:40
نظرات