شاخص یاب

دلار / لک آلبانی

  • نرخ فعلی:109.05
  • بالاترین قیمت روز:111.25
  • پایین ترین قیمت روز:109.05
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.88
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.29%
  • نرخ بازگشایی بازار:109.95
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۱۰:۱۲
  • نرخ روز گذشته:109.6
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.5%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.55

نمودار کندل استیک دلار / لک آلبانی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لک آلبانی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
109.05 ریال17:10:12
109.08 ریال16:27:13
109.18 ریال16:03:14
109.1 ریال15:43:10
109.15 ریال15:22:09
109.2 ریال14:37:10
109.15 ریال14:17:10
109.2 ریال13:42:13
109.3 ریال12:59:09
109.37 ریال12:47:10
111.25 ریال4:32:09
109.6 ریال3:58:08
109.95 ریال3:56:09
109.6 ریال3:36:12
109.95 ریال3:35:10
109.6 ریال2:41:09
109.95 ریال2:40:12
109.6 ریال2:33:11
109.95 ریال2:32:09
109.6 ریال2:22:08
109.95 ریال2:21:12
109.6 ریال2:00:17
109.95 ریال1:59:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات