شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

هریونیا اوکراین / دلار

  • نرخ فعلی:0.0401
  • بالاترین قیمت روز:0.0401
  • پایین ترین قیمت روز:0.0398
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0399
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۱۱:۳۱
  • نرخ روز گذشته:0.0398
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.75%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک هریونیا اوکراین / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک هریونیا اوکراین / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0401 ریال14:11:31
0.0399 ریال13:17:22
0.0401 ریال13:15:34
0.0401 ریال13:15:33
0.0399 ریال13:05:21
0.0399 ریال13:05:21
0.0401 ریال13:03:18
0.0399 ریال13:01:28
0.0401 ریال12:59:20
0.0399 ریال12:43:35
0.0401 ریال12:41:21
0.0399 ریال12:37:18
0.04 ریال12:35:44
0.0399 ریال12:23:18
0.04 ریال12:21:25
0.0399 ریال12:19:18
0.04 ریال12:15:57
0.04 ریال12:15:57
0.0399 ریال12:13:20
0.04 ریال12:11:22
0.0399 ریال12:07:18
0.04 ریال12:05:47
0.0399 ریال12:03:19
0.04 ریال11:59:19
0.0399 ریال11:53:17
0.04 ریال11:17:08
0.0399 ریال11:15:35
0.0399 ریال11:15:34
0.04 ریال11:01:15
0.0399 ریال10:39:08
0.0398 ریال10:37:07
0.0399 ریال9:33:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات