هریونیا اوکراین / دلار

  • نرخ فعلی:0.038
  • بالاترین قیمت روز:0.0381
  • پایین ترین قیمت روز:0.038
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0381
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۸:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.0378
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.53%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.038 ریال15:38:10
0.0381 ریال4:34:09
نظرات