شاخص یاب

هریونیا اوکراین / دلار

  • نرخ فعلی:0.0356
  • بالاترین قیمت روز:0.0357
  • پایین ترین قیمت روز:0.0355
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0357
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۴:۱۵
  • نرخ روز گذشته:0.0355
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.28%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک هریونیا اوکراین / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک هریونیا اوکراین / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0356 ریال15:34:15
0.0355 ریال10:57:16
0.0357 ریال4:33:13
نظرات