دلار تایوان / دلار

  • نرخ فعلی:0.0334
  • بالاترین قیمت روز:0.0335
  • پایین ترین قیمت روز:0.0334
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0335
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۱۶:۲۸
  • نرخ روز گذشته:0.0334
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0334 ریال5:16:28
0.0335 ریال5:10:28
نظرات