شاخص یاب

دلار تایوان / دلار

  • نرخ فعلی:0.0326
  • بالاترین قیمت روز:0.0327
  • پایین ترین قیمت روز:0.0326
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0327
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۳۴:۱۴
  • نرخ روز گذشته:0.0326
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار تایوان / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار تایوان / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0326 ریال12:34:14
0.0327 ریال12:33:18
0.0326 ریال10:58:12
0.0327 ریال10:56:14
0.0326 ریال10:03:16
0.0327 ریال10:01:15
0.0326 ریال10:00:20
0.0327 ریال9:55:15
0.0326 ریال5:38:10
0.0327 ریال5:34:10
0.0326 ریال3:54:12
0.0327 ریال3:53:09
0.0326 ریال3:52:09
0.0327 ریال1:03:11
نظرات