شاخص یاب

دلار تایوان / دلار

  • نرخ فعلی:0.0324
  • بالاترین قیمت روز:0.0326
  • پایین ترین قیمت روز:0.0324
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0325
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۶:۱۲
  • نرخ روز گذشته:0.0324
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار تایوان / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار تایوان / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0324 ریال4:36:12
0.0325 ریال4:35:11
0.0324 ریال4:25:11
0.0326 ریال2:49:09
0.0325 ریال2:47:09
0.0326 ریال2:33:14
0.0325 ریال2:18:13
0.0324 ریال1:34:09
0.0325 ریال1:32:08
0.0324 ریال1:19:10
0.0325 ریال1:10:13
0.0324 ریال0:48:11
0.0325 ریال0:45:13
0.0324 ریال0:32:10
0.0325 ریال0:28:10
0.0324 ریال0:06:13
0.0325 ریال0:04:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات