شاخص یاب

دلار تایوان / دلار

  • نرخ فعلی:0.0327
  • بالاترین قیمت روز:0.0328
  • پایین ترین قیمت روز:0.0327
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0327
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۴۷:۲۵
  • نرخ روز گذشته:0.0328
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.31%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک دلار تایوان / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار تایوان / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0327 ریال7:47:25
0.0328 ریال7:45:37
0.0327 ریال7:44:18
0.0328 ریال7:43:21
0.0327 ریال7:42:32
0.0327 ریال7:40:22
0.0328 ریال7:36:48
0.0328 ریال7:35:36
0.0327 ریال7:33:57
0.0327 ریال7:31:37
0.0328 ریال7:30:37
0.0328 ریال7:28:10
0.0327 ریال7:27:25
0.0327 ریال7:25:14
0.0328 ریال6:43:25
0.0327 ریال6:42:33
0.0328 ریال6:11:50
0.0327 ریال6:10:56
0.0328 ریال5:55:54
0.0327 ریال5:55:10
0.0328 ریال5:53:33
0.0327 ریال5:52:57
0.0327 ریال5:51:50
0.0328 ریال5:49:58
0.0327 ریال5:48:47
0.0328 ریال5:46:54
0.0328 ریال5:45:38
0.0327 ریال4:56:03
0.0328 ریال4:54:18
0.0327 ریال4:39:32
0.0327 ریال4:37:34
0.0328 ریال1:51:36
0.0328 ریال1:48:21
0.0327 ریال1:42:27
0.0327 ریال1:40:25
0.0328 ریال1:36:35
0.0328 ریال1:35:32
0.0327 ریال1:09:25
0.0327 ریال1:07:11
0.0328 ریال1:06:32
0.0328 ریال1:04:00
0.0327 ریال1:00:50
0.0327 ریال0:58:23
0.0328 ریال0:57:31
0.0328 ریال0:56:10
0.0327 ریال0:52:25
0.0328 ریال0:36:45
0.0328 ریال0:34:35
0.0327 ریال0:30:36
0.0328 ریال0:27:22
0.0328 ریال0:25:16
0.0327 ریال0:09:55
0.0327 ریال0:08:19
0.0327 ریال0:07:55
نظرات