شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

TRY/ZAR Ask

  • نرخ فعلی:2.589
  • بالاترین قیمت روز:2.5985
  • پایین ترین قیمت روز:2.5857
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:2.5985
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۳:۲۴
  • نرخ روز گذشته:2.5987
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.37%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0097

نمودار کندل استیک TRY/ZAR Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک TRY/ZAR Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.589 ریال13:33:24
2.5875 ریال13:15:28
2.5875 ریال13:15:27
2.5892 ریال12:54:22
2.5857 ریال12:33:14
2.5897 ریال12:15:15
2.5897 ریال12:15:14
2.5883 ریال11:54:13
2.5889 ریال11:33:13
2.5906 ریال11:15:15
2.5906 ریال11:15:14
2.5934 ریال10:54:13
2.5911 ریال10:33:12
2.5912 ریال10:15:14
2.5912 ریال10:15:14
2.5904 ریال9:54:12
2.5891 ریال9:33:12
2.5886 ریال9:15:15
2.5886 ریال9:15:14
2.5898 ریال8:54:12
2.5914 ریال8:33:13
2.5923 ریال8:15:15
2.5923 ریال8:15:13
2.591 ریال7:54:12
2.5919 ریال7:33:12
2.5929 ریال7:15:14
2.5929 ریال7:15:13
2.5925 ریال6:54:12
2.5927 ریال6:33:13
2.5938 ریال6:15:17
2.5938 ریال6:15:17
2.5943 ریال5:54:12
2.5963 ریال5:33:13
2.5966 ریال5:15:15
2.5966 ریال5:15:13
2.5953 ریال4:54:12
2.5952 ریال4:33:12
2.5964 ریال4:15:13
2.5964 ریال4:15:13
2.5958 ریال3:54:11
2.5964 ریال3:36:11
2.5977 ریال3:15:14
2.5977 ریال3:15:13
2.5967 ریال2:54:12
2.5984 ریال2:36:12
2.5977 ریال2:15:14
2.5977 ریال2:15:13
2.5948 ریال1:54:12
2.5967 ریال1:33:11
2.5951 ریال1:15:14
2.5951 ریال1:15:13
2.5963 ریال0:54:12
2.5972 ریال0:33:12
2.5985 ریال0:15:13
2.5985 ریال0:15:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات