شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

TRY/SAR Ask

  • نرخ فعلی:0.6591
  • بالاترین قیمت روز:0.6591
  • پایین ترین قیمت روز:0.657
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.6581
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۳:۳۰
  • نرخ روز گذشته:0.6583
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0008

نمودار کندل استیک TRY/SAR Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک TRY/SAR Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.6591 ریال13:33:30
0.6586 ریال12:54:29
0.658 ریال12:33:22
0.6577 ریال12:15:24
0.6577 ریال12:15:23
0.657 ریال11:54:21
0.6571 ریال11:33:21
0.6572 ریال11:15:23
0.6572 ریال11:15:22
0.6577 ریال10:33:19
0.6575 ریال10:15:20
0.6575 ریال10:15:20
0.6577 ریال9:54:17
0.657 ریال9:33:18
0.6573 ریال9:15:21
0.6573 ریال9:15:21
0.6576 ریال8:54:18
0.6578 ریال7:33:17
0.6579 ریال7:15:21
0.6579 ریال7:15:20
0.6578 ریال6:54:17
0.658 ریال6:33:18
0.6579 ریال6:15:26
0.6579 ریال6:15:26
0.6578 ریال5:15:21
0.6578 ریال5:15:20
0.6576 ریال4:54:17
0.6577 ریال4:15:20
0.6577 ریال4:15:20
0.6578 ریال3:54:16
0.658 ریال3:36:17
0.6579 ریال2:54:17
0.658 ریال2:36:17
0.6577 ریال2:15:19
0.6577 ریال2:15:19
0.6576 ریال1:54:18
0.6581 ریال1:33:17
0.658 ریال1:15:20
0.658 ریال1:15:19
0.6581 ریال0:54:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات