شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

TRY/MAD Ask

  • نرخ فعلی:1.6844
  • بالاترین قیمت روز:1.6854
  • پایین ترین قیمت روز:1.6779
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.6834
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۱۵:۱۹
  • نرخ روز گذشته:1.6833
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0011

نمودار کندل استیک TRY/MAD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک TRY/MAD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.6844 ریال16:15:19
1.6844 ریال16:15:19
1.6846 ریال15:54:17
1.6832 ریال15:33:19
1.6823 ریال15:15:21
1.6823 ریال15:15:21
1.6829 ریال14:54:20
1.6843 ریال14:33:18
1.6814 ریال14:15:21
1.6814 ریال14:15:21
1.6813 ریال13:54:18
1.6814 ریال13:33:20
1.6815 ریال13:15:20
1.6815 ریال13:15:20
1.6797 ریال12:54:19
1.6794 ریال12:33:18
1.6792 ریال12:15:21
1.6792 ریال12:15:21
1.6779 ریال11:54:19
1.6797 ریال11:33:18
1.6825 ریال11:15:21
1.6825 ریال11:15:21
1.6805 ریال10:54:18
1.6814 ریال10:33:17
1.6805 ریال10:15:17
1.6805 ریال10:15:16
1.6822 ریال9:54:16
1.681 ریال9:33:15
1.6817 ریال9:15:17
1.6817 ریال9:15:17
1.6812 ریال8:33:15
1.6831 ریال8:15:16
1.6831 ریال8:15:16
1.6832 ریال7:54:14
1.6816 ریال7:33:15
1.6832 ریال7:15:16
1.6832 ریال7:15:16
1.6828 ریال6:54:15
1.6837 ریال6:33:15
1.6834 ریال6:15:18
1.6834 ریال6:15:18
1.6831 ریال5:54:17
1.6843 ریال5:33:15
1.6842 ریال5:15:21
1.6842 ریال5:15:20
1.6836 ریال4:54:15
1.6815 ریال4:33:16
1.6828 ریال4:15:17
1.6828 ریال4:15:16
1.6832 ریال3:54:16
1.6847 ریال3:33:16
1.6833 ریال3:15:22
1.6833 ریال3:15:22
1.6831 ریال2:54:14
1.6847 ریال2:33:17
1.683 ریال2:15:18
1.683 ریال2:15:17
1.6834 ریال1:54:16
1.6832 ریال1:33:16
1.6854 ریال1:15:16
1.6854 ریال1:15:16
1.6851 ریال0:54:16
1.6836 ریال0:33:18
1.6834 ریال0:15:20
1.6834 ریال0:15:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات