شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

THB/CZK Ask

  • نرخ فعلی:0.7659
  • بالاترین قیمت روز:0.7695
  • پایین ترین قیمت روز:0.7659
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.769
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۳۳:۱۶
  • نرخ روز گذشته:0.7688
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.38%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0029

نمودار کندل استیک THB/CZK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک THB/CZK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7659 ریال18:33:16
0.7666 ریال18:15:18
0.7666 ریال18:15:18
0.7663 ریال17:54:17
0.7668 ریال17:33:21
0.7672 ریال17:15:19
0.7672 ریال17:15:18
0.7673 ریال16:54:15
0.7674 ریال16:33:16
0.7671 ریال16:15:18
0.7671 ریال16:15:17
0.7675 ریال15:33:18
0.767 ریال15:15:20
0.767 ریال15:15:20
0.7667 ریال14:54:19
0.767 ریال14:15:19
0.767 ریال14:15:19
0.7674 ریال13:54:17
0.7682 ریال13:33:19
0.7687 ریال13:15:19
0.7687 ریال13:15:18
0.7688 ریال12:54:18
0.7694 ریال12:33:17
0.7693 ریال12:15:20
0.7693 ریال12:15:19
0.7689 ریال11:54:18
0.7694 ریال11:33:17
0.7688 ریال11:15:20
0.7688 ریال11:15:19
0.7685 ریال10:54:17
0.7683 ریال10:15:16
0.7683 ریال10:15:15
0.7681 ریال9:33:14
0.7677 ریال9:15:16
0.7677 ریال9:15:16
0.7679 ریال8:54:15
0.7684 ریال8:15:16
0.7684 ریال8:15:15
0.7687 ریال7:54:13
0.7686 ریال7:33:14
0.7689 ریال7:15:15
0.7689 ریال7:15:15
0.7688 ریال6:54:14
0.7685 ریال6:33:14
0.7688 ریال6:15:17
0.7688 ریال6:15:17
0.7689 ریال5:54:16
0.7692 ریال5:33:14
0.7693 ریال4:54:14
0.7692 ریال3:54:15
0.7695 ریال3:33:15
0.7692 ریال3:15:21
0.7692 ریال3:15:21
0.769 ریال2:54:13
0.7688 ریال2:33:16
0.7685 ریال2:15:17
0.7685 ریال2:15:17
0.7686 ریال1:54:15
0.7692 ریال1:33:15
0.769 ریال0:54:15
0.7689 ریال0:33:17
0.769 ریال0:15:18
0.769 ریال0:15:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات