شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SGD/MYR Ask

  • نرخ فعلی:3.0529
  • بالاترین قیمت روز:3.0783
  • پایین ترین قیمت روز:3.0507
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.29%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.0718
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۵۶:۱۶
  • نرخ روز گذشته:3.0708
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.59%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0179

نمودار کندل استیک SGD/MYR Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک SGD/MYR Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.0651 ریال9:56:14
3.0655 ریال9:42:14
3.0664 ریال9:21:15
3.0662 ریال8:42:14
3.0664 ریال7:56:14
3.0662 ریال7:21:14
3.0653 ریال6:56:14
3.0651 ریال6:21:16
3.0655 ریال5:56:15
3.0648 ریال5:42:15
3.0646 ریال4:56:13
3.0641 ریال4:42:15
3.0643 ریال4:21:15
3.0617 ریال3:42:15
3.0783 ریال2:56:14
3.0758 ریال2:42:14
3.0743 ریال2:21:13
3.0733 ریال1:56:13
3.0729 ریال1:42:13
3.0718 ریال1:21:14
3.072 ریال0:42:13
3.0718 ریال0:21:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات