شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SEK/ZAR Ask

  • نرخ فعلی:1.5388
  • بالاترین قیمت روز:1.5405
  • پایین ترین قیمت روز:1.5388
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.5403
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۴۲:۱۵
  • نرخ روز گذشته:1.5406
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0018

نمودار کندل استیک SEK/ZAR Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک SEK/ZAR Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.5388 ریال3:42:15
1.5394 ریال3:21:13
1.5405 ریال2:56:13
1.5394 ریال2:42:13
1.5403 ریال2:21:14
1.5393 ریال1:56:13
1.5403 ریال1:42:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات