شاخص یاب

کرون سوئد / دلار

  • نرخ فعلی:0.1127
  • بالاترین قیمت روز:0.1127
  • پایین ترین قیمت روز:0.1124
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1124
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۱۶:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.1125
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک کرون سوئد / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون سوئد / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1127 ریال10:16:09
0.1126 ریال10:04:16
0.1126 ریال10:02:57
0.1127 ریال10:00:46
0.1126 ریال9:57:58
0.1127 ریال9:57:02
0.1127 ریال9:55:46
0.1126 ریال9:48:47
0.1127 ریال9:45:07
0.1126 ریال7:45:00
0.1126 ریال7:43:46
0.1125 ریال6:36:49
0.1126 ریال6:35:59
0.1125 ریال6:23:49
0.1125 ریال6:22:44
0.1126 ریال6:21:43
0.1125 ریال6:14:45
0.1126 ریال6:08:47
0.1126 ریال6:07:38
0.1125 ریال4:53:41
0.1125 ریال4:52:37
0.1124 ریال4:17:45
0.1124 ریال4:16:39
0.1125 ریال3:45:38
0.1124 ریال3:44:47
0.1125 ریال3:40:39
0.1124 ریال3:39:33
0.1125 ریال3:17:44
0.1124 ریال3:03:51
0.1125 ریال2:53:36
0.1125 ریال2:52:38
0.1124 ریال2:51:38
0.1125 ریال2:48:35
0.1124 ریال2:47:40
0.1125 ریال2:44:44
0.1125 ریال2:43:34
0.1124 ریال2:35:50
0.1124 ریال2:34:44
0.1125 ریال1:41:39
0.1125 ریال1:40:34
0.1124 ریال1:36:41
نظرات