شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SEK/TRY Ask

  • نرخ فعلی:0.6187
  • بالاترین قیمت روز:0.6207
  • پایین ترین قیمت روز:0.6164
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.6166
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۵۶:۲۰
  • نرخ روز گذشته:0.6163
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.39%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0024

نمودار کندل استیک SEK/TRY Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک SEK/TRY Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.6187 ریال6:56:20
0.6185 ریال6:42:21
0.6186 ریال6:21:23
0.6188 ریال5:56:22
0.6182 ریال5:21:23
0.6179 ریال4:56:19
0.6177 ریال4:42:20
0.6173 ریال4:21:20
0.6176 ریال3:56:20
0.6175 ریال3:42:21
0.6182 ریال3:21:19
0.6205 ریال2:56:20
0.6195 ریال2:42:20
0.6207 ریال2:21:20
0.62 ریال1:56:19
0.6165 ریال1:42:19
0.6164 ریال1:21:20
0.6165 ریال0:56:17
0.6166 ریال0:21:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات