شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SAR/DKK Ask

  • نرخ فعلی:1.7996
  • بالاترین قیمت روز:1.8027
  • پایین ترین قیمت روز:1.7996
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.8018
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۴۲:۳۵
  • نرخ روز گذشته:1.8016
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.002

نمودار کندل استیک SAR/DKK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک SAR/DKK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.7996 ریال15:42:35
1.7998 ریال15:21:39
1.7996 ریال14:56:41
1.8002 ریال14:42:36
1.8005 ریال14:21:37
1.8013 ریال13:56:37
1.801 ریال13:42:38
1.8005 ریال13:21:29
1.8004 ریال12:56:29
1.801 ریال12:21:30
1.8006 ریال11:56:28
1.8009 ریال11:42:26
1.801 ریال11:21:26
1.8011 ریال10:56:21
1.8014 ریال10:42:22
1.8017 ریال10:21:19
1.8014 ریال9:56:19
1.8019 ریال9:42:18
1.8022 ریال8:56:18
1.8023 ریال8:21:17
1.8025 ریال7:56:17
1.8027 ریال7:42:18
1.8026 ریال6:21:17
1.8025 ریال5:56:17
1.8022 ریال4:56:17
1.8024 ریال4:42:18
1.8018 ریال4:21:17
1.8022 ریال3:42:18
1.8016 ریال3:21:17
1.8018 ریال2:42:16
1.8021 ریال2:21:17
1.802 ریال1:56:16
1.8018 ریال1:42:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات