شاخص یاب

روبل روسیه / دلار

  • نرخ فعلی:0.0152
  • بالاترین قیمت روز:0.0153
  • پایین ترین قیمت روز:0.0152
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0152
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۶:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.0153
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.66%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک روبل روسیه / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک روبل روسیه / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0152 ریال15:36:10
0.0153 ریال15:27:11
0.0152 ریال12:03:12
0.0153 ریال11:58:09
0.0152 ریال11:56:09
0.0153 ریال11:32:09
0.0152 ریال11:26:09
0.0153 ریال11:21:12
0.0152 ریال11:20:11
0.0153 ریال11:18:12
0.0152 ریال11:16:09
0.0153 ریال11:15:12
0.0152 ریال10:34:09
نظرات