روبل روسیه / دلار

  • نرخ فعلی:0.0163
  • بالاترین قیمت روز:0.0164
  • پایین ترین قیمت روز:0.0163
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0164
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۳۷:۱۳
  • نرخ روز گذشته:0.0162
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.62%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0163 ریال12:37:13
0.0164 ریال12:29:12
0.0163 ریال12:25:14
0.0164 ریال12:23:12
0.0163 ریال12:16:23
0.0164 ریال11:51:15
نظرات