شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PLN/GBP Ask

  • نرخ فعلی:0.1969
  • بالاترین قیمت روز:0.1971
  • پایین ترین قیمت روز:0.1962
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1963
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۴۲:۲۶
  • نرخ روز گذشته:0.1961
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.41%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0008

نمودار کندل استیک PLN/GBP Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک PLN/GBP Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1969 ریال13:42:26
0.1968 ریال13:21:26
0.1967 ریال12:21:21
0.1971 ریال11:56:23
0.1969 ریال11:42:21
0.197 ریال11:21:22
0.1969 ریال10:56:20
0.1967 ریال9:56:17
0.1968 ریال9:42:17
0.1967 ریال7:56:14
0.1968 ریال6:43:37
0.1969 ریال4:56:14
0.1968 ریال4:42:15
0.1969 ریال3:42:14
0.197 ریال3:21:14
0.1971 ریال2:42:14
0.197 ریال2:21:14
0.1971 ریال1:56:15
0.1966 ریال1:42:14
0.1963 ریال1:21:14
0.1962 ریال0:42:14
0.1963 ریال0:21:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات