شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PHP/NOK Bid

  • نرخ فعلی:0.1785
  • بالاترین قیمت روز:0.1798
  • پایین ترین قیمت روز:0.1785
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1798
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۴۲:۲۰
  • نرخ روز گذشته:0.1799
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.78%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0014

نمودار کندل استیک PHP/NOK Bid در روز جاری

نمودار کندل استیک PHP/NOK Bid در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1785 ریال7:42:20
0.1787 ریال7:21:19
0.1788 ریال6:56:19
0.1787 ریال6:42:20
0.1785 ریال6:21:22
0.1786 ریال5:56:22
0.1789 ریال5:42:20
0.179 ریال5:21:23
0.1792 ریال4:56:18
0.1793 ریال4:42:20
0.1789 ریال3:56:19
0.1788 ریال3:42:20
0.1786 ریال3:21:19
0.1785 ریال2:42:19
0.1786 ریال2:21:19
0.1787 ریال1:56:19
0.1792 ریال1:42:19
0.1797 ریال1:21:19
0.1798 ریال0:42:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات