شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PHP/JPY Ask

  • نرخ فعلی:2.1383
  • بالاترین قیمت روز:2.1465
  • پایین ترین قیمت روز:2.1354
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:2.1446
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۳۳:۲۳
  • نرخ روز گذشته:2.1444
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.29%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0061

نمودار کندل استیک PHP/JPY Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک PHP/JPY Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.1383 ریال21:33:23
2.1371 ریال21:15:30
2.1371 ریال21:15:29
2.1368 ریال20:54:26
2.1372 ریال20:33:22
2.1373 ریال20:15:28
2.1373 ریال20:15:27
2.1369 ریال19:54:23
2.1354 ریال19:33:24
2.1363 ریال19:15:27
2.1363 ریال19:15:27
2.1358 ریال18:54:24
2.1356 ریال18:36:22
2.1371 ریال18:15:31
2.1371 ریال18:15:29
2.137 ریال17:54:23
2.1373 ریال17:36:23
2.1369 ریال17:15:26
2.1369 ریال17:15:25
2.1388 ریال16:54:22
2.1383 ریال16:33:21
2.1381 ریال16:15:26
2.1381 ریال16:15:25
2.1382 ریال15:54:23
2.1396 ریال15:15:24
2.1396 ریال15:15:23
2.1409 ریال14:54:21
2.1393 ریال14:33:22
2.1382 ریال14:15:24
2.1382 ریال14:15:22
2.1378 ریال13:54:20
2.1386 ریال13:33:20
2.1391 ریال13:15:22
2.1391 ریال13:15:22
2.1414 ریال12:54:19
2.1455 ریال12:33:19
2.1447 ریال12:15:22
2.1447 ریال12:15:21
2.1455 ریال11:54:18
2.1456 ریال11:33:18
2.1458 ریال11:15:15
2.1458 ریال11:15:15
2.1453 ریال10:54:14
2.1451 ریال10:33:14
2.1456 ریال10:15:17
2.1456 ریال10:15:17
2.1441 ریال9:54:15
2.1461 ریال9:33:14
2.1459 ریال9:15:16
2.1459 ریال9:15:16
2.1447 ریال8:54:14
2.1445 ریال8:33:14
2.1437 ریال8:15:16
2.1437 ریال8:15:15
2.1435 ریال7:54:13
2.1428 ریال7:33:14
2.1441 ریال7:15:16
2.1441 ریال7:15:15
2.1458 ریال6:54:14
2.1443 ریال6:33:14
2.1409 ریال6:15:17
2.1409 ریال6:15:16
2.1417 ریال5:54:14
2.1421 ریال5:33:14
2.1419 ریال5:15:17
2.1419 ریال5:15:16
2.1416 ریال4:54:13
2.1434 ریال4:15:15
2.1434 ریال4:15:15
2.1446 ریال3:54:14
2.1465 ریال3:33:13
2.1461 ریال3:15:15
2.1461 ریال3:15:14
2.1457 ریال2:54:13
2.1459 ریال2:33:13
2.1457 ریال2:15:15
2.1457 ریال2:15:14
2.1459 ریال1:54:13
2.1446 ریال1:33:14
2.144 ریال0:54:12
2.1444 ریال0:33:12
2.1446 ریال0:15:14
2.1446 ریال0:15:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات