صفحات مرتبط

اونس طلا

  • نرخ فعلی:1,269.00
  • بالاترین قیمت روز:1,269.50
  • پایین ترین قیمت روز:1,267.40
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,267.4
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲:۵۶
  • نرخ روز گذشته:1,267.7
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.3

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,269 دلار2:56:14
1,269.1 دلار2:55:13
1,269.3 دلار2:53:14
1,269.2 دلار2:52:14
1,269 دلار2:50:16
1,269.5 دلار2:49:15
1,269.2 دلار2:48:13
1,269.1 دلار2:46:14
1,268.9 دلار2:45:14
1,268.6 دلار2:43:16
1,268.5 دلار2:42:15
1,268.4 دلار2:41:14
1,268.2 دلار2:40:15
1,268.3 دلار2:39:14
1,268.2 دلار2:38:13
1,268 دلار2:36:15
1,268.1 دلار2:35:14
1,268.2 دلار2:33:15
1,267.7 دلار2:32:14
1,267.4 دلار2:31:14
نظرات