شاخص یاب

کرون نروژ / دلار

  • نرخ فعلی:0.1233
  • بالاترین قیمت روز:0.1233
  • پایین ترین قیمت روز:0.1228
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1229
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۳۴:۱۳
  • نرخ روز گذشته:0.123
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.24%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک کرون نروژ / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون نروژ / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1232 ریال12:26:15
0.1233 ریال12:25:15
0.1232 ریال12:03:20
0.1233 ریال12:00:25
0.1232 ریال11:58:12
0.1233 ریال11:56:13
0.1232 ریال11:54:16
0.1233 ریال11:51:17
0.1232 ریال11:35:14
0.1231 ریال11:33:18
0.1232 ریال11:27:16
0.1231 ریال11:25:14
0.1232 ریال11:12:16
0.1233 ریال11:06:16
0.1232 ریال11:04:14
0.1233 ریال10:46:12
0.1232 ریال10:37:12
0.1231 ریال10:33:16
0.1232 ریال10:21:16
0.1231 ریال9:49:11
0.123 ریال9:41:12
0.1229 ریال9:34:12
0.123 ریال9:30:20
0.1229 ریال9:29:12
0.123 ریال8:11:11
0.1231 ریال8:10:13
0.123 ریال6:10:12
0.1229 ریال6:08:10
0.123 ریال5:52:11
0.1229 ریال5:51:13
0.123 ریال5:50:12
0.1229 ریال5:43:13
0.123 ریال5:32:11
0.1229 ریال4:33:12
0.1228 ریال4:32:10
0.1229 ریال4:00:15
0.123 ریال3:58:09
0.1229 ریال3:55:11
0.123 ریال3:54:12
0.1229 ریال2:45:12
0.123 ریال2:44:09
0.1229 ریال2:42:10
0.123 ریال2:41:09
0.1229 ریال2:34:08
0.123 ریال2:33:11
0.1229 ریال2:31:09
0.123 ریال2:30:13
0.1229 ریال2:24:11
0.123 ریال2:23:08
0.1229 ریال2:15:12
0.123 ریال2:14:08
0.1229 ریال2:12:11
0.123 ریال2:09:10
0.1229 ریال1:36:10
0.123 ریال1:33:11
0.1229 ریال0:58:07
0.123 ریال0:57:10
0.1229 ریال0:55:08
0.123 ریال0:54:10
0.1229 ریال0:49:08
0.123 ریال0:42:10
0.1229 ریال0:35:09
0.123 ریال0:34:07
0.1229 ریال0:20:10
نظرات