کالایاب
شاخص یاب

کرون نروژ / دلار

  • نرخ فعلی:0.1116
  • بالاترین قیمت روز:0.1119
  • پایین ترین قیمت روز:0.1109
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1111
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۴۰:۰۴
  • نرخ روز گذشته:0.1118
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک کرون نروژ / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون نروژ / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1116 ریال22:40:04
0.1115 ریال22:37:03
0.1116 ریال22:28:03
0.1115 ریال22:22:03
0.1116 ریال22:19:03
0.1115 ریال22:16:04
0.1116 ریال22:10:06
0.1116 ریال22:10:05
0.1115 ریال21:52:04
0.1116 ریال21:49:04
0.1115 ریال20:43:04
0.1114 ریال20:40:06
0.1114 ریال20:40:05
0.1115 ریال20:37:04
0.1114 ریال20:34:04
0.1115 ریال20:16:04
0.1116 ریال20:07:05
0.1117 ریال19:58:03
0.1116 ریال19:46:03
0.1115 ریال19:43:04
0.1117 ریال19:40:05
0.1117 ریال19:40:05
0.1116 ریال19:37:04
0.1117 ریال19:34:04
0.1119 ریال19:25:05
0.1119 ریال19:25:04
0.1118 ریال19:22:03
0.1116 ریال19:19:04
0.1115 ریال19:16:04
0.1114 ریال19:10:05
0.1114 ریال19:10:04
0.1113 ریال18:46:03
0.1112 ریال18:43:03
0.1113 ریال18:40:05
0.1113 ریال18:40:05
0.1114 ریال18:37:04
0.1113 ریال18:34:03
0.1111 ریال18:22:03
0.1112 ریال18:16:04
0.1111 ریال18:13:04
0.1112 ریال18:07:03
0.1111 ریال17:58:03
0.111 ریال17:46:04
0.1111 ریال17:37:03
0.111 ریال17:28:03
0.1111 ریال17:25:05
0.1111 ریال17:25:04
0.111 ریال17:19:04
0.1111 ریال17:13:04
0.111 ریال17:07:04
0.1109 ریال17:01:04
0.111 ریال16:55:04
0.111 ریال16:55:04
0.1111 ریال16:46:03
0.1112 ریال16:43:04
0.1111 ریال16:37:04
0.1112 ریال16:34:03
0.1113 ریال16:31:04
0.1112 ریال16:28:04
0.1113 ریال16:16:03
0.1112 ریال15:31:04
0.1111 ریال15:29:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات