شاخص یاب

کرون نروژ / دلار

  • نرخ فعلی:0.1221
  • بالاترین قیمت روز:0.1224
  • پایین ترین قیمت روز:0.122
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1221
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۳۴:۱۳
  • نرخ روز گذشته:0.122
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک کرون نروژ / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون نروژ / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1221 ریال9:34:13
0.1221 ریال9:32:01
0.1222 ریال9:31:00
0.1222 ریال9:29:58
0.1222 ریال9:28:49
0.1221 ریال8:39:45
0.1221 ریال8:39:02
0.1221 ریال8:38:00
0.1222 ریال8:37:03
0.1222 ریال8:36:22
0.1222 ریال8:35:11
0.1221 ریال8:21:53
0.1221 ریال8:20:59
0.1221 ریال8:19:43
0.1222 ریال7:28:44
0.1222 ریال7:27:43
0.1222 ریال7:26:52
0.1223 ریال7:22:48
0.1223 ریال7:21:48
0.1223 ریال7:20:51
0.1222 ریال7:19:36
0.1222 ریال7:18:38
0.1222 ریال7:17:50
0.1223 ریال7:15:44
0.1223 ریال7:14:53
0.1223 ریال7:13:40
0.1222 ریال7:12:44
0.1222 ریال7:11:50
0.1222 ریال7:10:44
0.1223 ریال7:00:52
0.1223 ریال6:59:43
0.1223 ریال6:58:39
0.1222 ریال6:56:51
0.1222 ریال6:55:39
0.1223 ریال6:52:42
0.1222 ریال6:48:37
0.1222 ریال6:46:42
0.1223 ریال6:37:49
0.1223 ریال6:36:50
0.1223 ریال6:36:03
0.1222 ریال5:50:50
0.1221 ریال5:13:34
0.1221 ریال5:12:36
0.1221 ریال5:11:43
0.1222 ریال5:08:51
0.1221 ریال4:59:41
0.1221 ریال4:58:34
0.1221 ریال4:57:36
0.1222 ریال4:56:46
0.1222 ریال4:55:33
0.1222 ریال4:54:34
0.1221 ریال4:51:36
0.1222 ریال4:36:50
0.1222 ریال4:36:04
0.1222 ریال4:34:59
0.1223 ریال4:12:42
0.1223 ریال4:11:49
0.1223 ریال4:10:42
0.1222 ریال4:08:54
0.1222 ریال4:07:45
0.1223 ریال4:04:00
0.1222 ریال3:03:46
0.1222 ریال3:03:15
0.1222 ریال3:01:58
0.1221 ریال3:00:43
0.1221 ریال2:59:34
0.1221 ریال2:58:30
0.1222 ریال2:56:46
0.1222 ریال2:55:32
0.1221 ریال2:48:29
0.1221 ریال2:47:40
0.1221 ریال2:46:34
0.1222 ریال2:43:26
0.1221 ریال2:40:24
0.1222 ریال2:37:27
0.1221 ریال2:34:32
0.1222 ریال2:09:53
0.1222 ریال2:09:06
0.1223 ریال2:07:56
0.1223 ریال2:06:59
0.1223 ریال2:06:13
0.1222 ریال2:02:05
0.1222 ریال2:00:50
0.1222 ریال1:59:38
0.1223 ریال1:44:44
0.1223 ریال1:43:32
0.1223 ریال1:42:33
0.1224 ریال1:39:31
0.1224 ریال1:38:42
0.1224 ریال1:37:40
0.1223 ریال1:35:56
0.1223 ریال1:34:49
0.1223 ریال1:33:50
0.1222 ریال1:06:34
0.1222 ریال1:03:54
0.1223 ریال1:02:33
0.1223 ریال1:01:25
0.1223 ریال1:00:14
0.1222 ریال0:34:44
0.1222 ریال0:34:04
0.1222 ریال0:32:43
0.1222 ریال0:31:42
0.1221 ریال0:19:18
0.1221 ریال0:18:39
0.1221 ریال0:17:32
0.122 ریال0:12:28
0.122 ریال0:11:10
0.122 ریال0:10:07
0.1221 ریال0:07:50
0.1221 ریال0:07:31
نظرات