کرون نروژ / دلار

  • نرخ فعلی:0.1252
  • بالاترین قیمت روز:0.1252
  • پایین ترین قیمت روز:0.1251
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1252
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۵۲:۴۳
  • نرخ روز گذشته:0.1251
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1252 ریال2:52:43
0.1251 ریال1:26:41
0.1252 ریال0:16:44
نظرات