شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

NOK/CNY Ask

  • نرخ فعلی:0.7664
  • بالاترین قیمت روز:0.768
  • پایین ترین قیمت روز:0.7662
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7675
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۵۴:۲۲
  • نرخ روز گذشته:0.7674
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.001

نمودار کندل استیک NOK/CNY Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک NOK/CNY Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7664 ریال11:54:22
0.7667 ریال11:33:22
0.7662 ریال10:54:18
0.7665 ریال10:33:18
0.7668 ریال10:15:21
0.7668 ریال10:15:20
0.7672 ریال9:54:18
0.7668 ریال9:15:18
0.7668 ریال9:15:17
0.7669 ریال8:54:15
0.7666 ریال8:15:23
0.7666 ریال8:15:22
0.7667 ریال7:54:16
0.7665 ریال7:33:17
0.7667 ریال7:15:19
0.7667 ریال7:15:18
0.7668 ریال6:54:16
0.7667 ریال6:33:17
0.7666 ریال5:54:16
0.7668 ریال5:33:19
0.7664 ریال5:15:21
0.7664 ریال5:15:21
0.7677 ریال4:54:16
0.7676 ریال4:33:16
0.7677 ریال4:15:19
0.7677 ریال4:15:18
0.768 ریال3:54:15
0.7678 ریال2:54:15
0.7671 ریال2:33:15
0.7672 ریال2:15:19
0.7672 ریال2:15:18
0.7668 ریال1:54:14
0.7678 ریال1:33:16
0.7675 ریال1:15:17
0.7675 ریال1:15:17
0.7677 ریال0:54:15
0.7675 ریال0:33:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات