شاخص یاب

پزو مکزیک / دلار

  • نرخ فعلی:0.0493
  • بالاترین قیمت روز:0.0494
  • پایین ترین قیمت روز:0.0492
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0494
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۴۷:۲۸
  • نرخ روز گذشته:0.0493
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک پزو مکزیک / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک پزو مکزیک / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0493 ریال9:47:28
0.0493 ریال9:46:26
0.0494 ریال9:44:32
0.0494 ریال9:43:23
0.0493 ریال7:19:19
0.0493 ریال7:18:22
0.0492 ریال7:16:34
0.0492 ریال7:15:31
0.0492 ریال7:14:38
0.0493 ریال7:12:31
0.0492 ریال7:09:25
0.0492 ریال7:07:35
0.0493 ریال6:29:25
0.0493 ریال6:28:09
0.0492 ریال6:26:24
0.0493 ریال5:55:14
0.0493 ریال5:54:15
0.0492 ریال5:53:21
0.0492 ریال5:52:15
0.0493 ریال5:51:19
0.0493 ریال5:50:29
0.0492 ریال5:46:17
0.0492 ریال5:45:16
0.0493 ریال5:23:24
0.0493 ریال5:22:20
0.0492 ریال5:21:17
0.0492 ریال5:20:22
0.0493 ریال5:07:08
0.0492 ریال5:06:12
0.0492 ریال5:05:30
0.0492 ریال5:04:31
0.0493 ریال5:00:18
0.0493 ریال4:59:19
0.0492 ریال4:57:23
0.0493 ریال4:56:30
0.0493 ریال4:55:13
0.0492 ریال2:34:34
0.0492 ریال2:33:34
0.0492 ریال2:32:44
0.0493 ریال2:28:10
0.0493 ریال2:27:17
0.0492 ریال2:25:21
0.0493 ریال2:24:10
0.0493 ریال2:23:21
0.0492 ریال2:21:15
0.0493 ریال1:42:28
0.0493 ریال1:41:32
0.0492 ریال1:39:17
0.0492 ریال1:38:32
0.0493 ریال1:36:28
0.0493 ریال1:35:42
0.0493 ریال1:34:38
0.0492 ریال1:10:21
0.0492 ریال1:09:23
0.0492 ریال1:08:32
0.0493 ریال1:04:33
0.0493 ریال1:03:33
0.0492 ریال0:49:45
0.0492 ریال0:48:40
0.0492 ریال0:47:48
0.0493 ریال0:44:56
0.0492 ریال0:42:51
0.0492 ریال0:41:55
0.0493 ریال0:14:58
0.0493 ریال0:13:38
0.0493 ریال0:12:42
0.0494 ریال0:11:41
0.0494 ریال0:10:31
0.0493 ریال0:09:29
0.0493 ریال0:08:44
0.0493 ریال0:07:43
0.0494 ریال0:03:54
نظرات