شاخص یاب

پزو مکزیک / دلار

  • نرخ فعلی:0.0529
  • بالاترین قیمت روز:0.053
  • پایین ترین قیمت روز:0.0529
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.053
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۰۲:۴۶
  • نرخ روز گذشته:0.0529
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک پزو مکزیک / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک پزو مکزیک / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0529 ریال5:02:46
0.0529 ریال5:01:40
0.0529 ریال5:00:40
0.0529 ریال4:59:21
0.053 ریال4:56:13
0.053 ریال4:55:15
0.053 ریال4:54:29
0.053 ریال4:53:24
0.0529 ریال4:52:22
0.0529 ریال4:51:31
0.0529 ریال4:50:13
0.053 ریال4:49:12
0.053 ریال4:48:21
0.053 ریال4:47:16
0.0529 ریال4:40:56
0.0529 ریال4:39:33
0.0529 ریال4:37:28
0.053 ریال4:33:05
0.053 ریال4:31:52
0.053 ریال4:30:52
0.0529 ریال4:29:51
0.0529 ریال4:28:40
0.0529 ریال4:27:42
0.053 ریال0:16:52
0.053 ریال0:16:06
0.053 ریال0:14:48
0.053 ریال0:13:43
0.0529 ریال0:09:45
0.053 ریال0:07:51
0.053 ریال0:07:08
0.053 ریال0:06:13
نظرات