شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پزو مکزیک / دلار

  • نرخ فعلی:0.0519
  • بالاترین قیمت روز:0.052
  • پایین ترین قیمت روز:0.0518
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0518
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۱۹:۰۵
  • نرخ روز گذشته:0.0519
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک پزو مکزیک / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک پزو مکزیک / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0519 ریال11:19:05
0.052 ریال11:16:05
0.0519 ریال11:15:07
0.0519 ریال11:15:06
0.052 ریال11:14:16
0.0519 ریال11:10:08
0.0519 ریال11:10:07
0.052 ریال11:07:19
0.0519 ریال11:04:06
0.052 ریال6:53:04
0.0519 ریال5:39:04
0.052 ریال5:35:15
0.052 ریال5:35:14
0.0519 ریال5:29:04
0.052 ریال5:28:14
0.0519 ریال5:23:04
0.052 ریال3:55:05
0.052 ریال3:55:04
0.0519 ریال3:51:04
0.052 ریال3:50:05
0.052 ریال3:50:05
0.0519 ریال3:49:13
0.052 ریال3:47:03
0.0519 ریال3:39:04
0.052 ریال3:37:04
0.0519 ریال3:35:14
0.0519 ریال3:35:13
0.052 ریال3:29:04
0.0519 ریال3:28:14
0.052 ریال3:23:04
0.0519 ریال2:50:05
0.0519 ریال2:50:05
0.0518 ریال2:49:12
0.0519 ریال2:43:04
0.0518 ریال2:42:12
0.0519 ریال2:37:04
0.0518 ریال1:36:04
0.0519 ریال1:35:14
0.0519 ریال1:35:14
0.0518 ریال1:33:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات