شاخص یاب

پزو مکزیک / دلار

  • نرخ فعلی:0.0491
  • بالاترین قیمت روز:0.0493
  • پایین ترین قیمت روز:0.0487
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0492
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۲:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.0493
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.41%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک پزو مکزیک / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک پزو مکزیک / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0491 ریال15:32:10
0.049 ریال15:26:08
0.0491 ریال14:56:09
0.049 ریال14:53:09
0.0491 ریال14:48:12
0.049 ریال14:23:11
0.0489 ریال14:22:10
0.049 ریال14:11:11
0.0489 ریال14:10:13
0.049 ریال13:59:09
0.0489 ریال13:34:10
0.0488 ریال12:46:09
0.0487 ریال12:45:14
0.0488 ریال12:29:09
0.0489 ریال12:12:13
0.049 ریال11:42:13
0.0491 ریال11:36:14
0.049 ریال11:33:14
0.0491 ریال11:18:13
0.049 ریال11:16:10
0.0491 ریال11:13:10
0.049 ریال11:12:13
0.0491 ریال10:39:19
0.0492 ریال10:38:12
0.0491 ریال10:36:15
0.0492 ریال10:34:12
0.0491 ریال10:31:14
0.0492 ریال10:29:11
0.0491 ریال10:28:13
0.0492 ریال10:25:13
0.0491 ریال10:24:15
0.0492 ریال10:19:11
0.0491 ریال10:18:14
0.0492 ریال5:40:13
0.0493 ریال1:41:09
0.0492 ریال1:29:08
0.0493 ریال0:43:08
0.0492 ریال0:33:10
0.0493 ریال0:29:09
0.0492 ریال0:22:09
0.0493 ریال0:20:13
0.0492 ریال0:19:09
0.0493 ریال0:17:10
0.0492 ریال0:15:15
0.0493 ریال0:14:09
0.0492 ریال0:04:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات