پزو مکزیک / دلار

  • نرخ فعلی:0.0533
  • بالاترین قیمت روز:0.0533
  • پایین ترین قیمت روز:0.0531
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0532
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۱۴:۴۳
  • نرخ روز گذشته:0.0531
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.38%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0533 ریال5:14:43
0.0532 ریال5:06:42
0.0533 ریال3:53:42
0.0532 ریال3:38:42
0.0533 ریال3:35:43
0.0532 ریال3:32:43
0.0533 ریال3:27:42
0.0532 ریال3:24:42
0.0533 ریال3:23:42
0.0532 ریال2:37:43
0.0531 ریال2:36:45
0.0532 ریال2:32:44
0.0531 ریال2:27:43
0.0532 ریال1:23:42
0.0531 ریال1:18:41
0.0532 ریال1:07:41
0.0533 ریال1:03:41
0.0532 ریال0:42:41
0.0533 ریال0:35:43
0.0532 ریال0:33:42
0.0533 ریال0:21:41
0.0532 ریال0:08:40
0.0531 ریال0:07:41
0.0532 ریال0:05:42
نظرات